Yhteistyö kuntouksen ohjauksessa ehkäisee työkyvyttömyyttä

Tiedote 36/2016, Helsinki 6.6.2016

Työttömän kuntoutustarve pitäisi havaita nykyistä varhaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyyteen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen johtavan polun alku on nähtävissä jopa viisi vuotta etukäteen. Tällä hetkellä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet ovat vähäisiä. PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeessa kehitetään parempia tapoja tukea työttömien työkykyä.    

Kun työntekijän terveys alkaa heikentyä eikä hän enää selviydy entisessä työssä tai työttömällä työnhakijalla on todettu terveydellisiä rajoituksia, valitettavan usein häntä ei ohjata oikeisiin palveluihin.

– Kuntoutuskenttä on edelleen hajanainen, eivätkä työterveyshuolto, kuntoutustahot ja TE-toimisto välttämättä tunne kaikkia palveluita. Nämä epäkohdat nousevat esille myös kentän toimijoilta, toteaa erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen Työterveyslaitoksesta.

– Palvelut vaihtelevat myös kuntakohtaisesti, kommentoi tilannetta PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen projektipäällikkö Marianne Kivelä Rauman kaupungilta.

Verkostoyhteistyöstä hyötyjä kuntoutustarpeen arviointiin

Osana PARTY-hanketta 7.6. järjestettävässä koulutuspäivässä on aiheena työttömän hoito- ja palveluprosessin kehittäminen, painopisteenä kuntoutusosaaminen ja -ohjaaminen. Päivän ohjelmaosuudesta vastaavat PARTYn osahankkeet Työterveyslaitoksesta (Työttömien terveyspalvelujen kehittäminen (TTP) -hanke) ja Vates-säätiö.

Koulutuspäivässä luennoiva työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär painottaa työttömien kuntoutukseen ohjaamista verkostoyhteistyönä. Hänen väitöskirjansa Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä mukaan monialaisessa verkostossa oleva asiakastieto ja asiakkaan omat näkemykset tulisi hyödyntää nykyistä systemaattisemmin.

– Sairauksia jää tunnistamatta ja kuntoutukseen ohjaamisia tekemättä, jos työkyvyn arviointi jää yksin terveydenhuollon tehtäväksi. Useiden sektoreiden yhteistyö on tehokkainta työkyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi, Raija Kerätär painottaa.

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallia kehitetään

PARTY-hankkeessa keskeisiä esille nostettavia asioita ovat kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalinen, lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Tärkeitä kehittämiskohteita ovat työ- ja toimintakyvyn arviointimalli, aikuisten työ- ja valmennuspajojen toiminta ja uudet työllistymiskeinot.

Rauman kaupungin hallinnoiman PARTY-hankkeen tuotoksena syntyy työttömien työkykyä tukeva arvioitu toimintamalli, joka otetaan käyttöön hankkeen aikana. Hankekunnissa pilotoidaan myös monialaista yhteispalvelua ja kehitetään työkaluja helpottamaan työttömän työelämään paluuta. Hankkeessa ovat lisäksi mukana osahankkeillaan Turun, Salon ja Someron kaupungit, Euran ja Eurajoen kunnat, Vates-säätiö, Työterveyslaitos ja Rauman TaitoKunto Oy. Kumppaneina ovat Työeläkeyhtiö Varma, Turun ja Rauman työttömien yhdistykset sekä Porin ja Kaarinan kaupungit. ESR-rahoitus hankkeeseen tulee sosiaali- ja terveysministeriöltä.


Lisätiedot:

projektipäällikkö Marianne Kivelä, PARTY-hanke, puh. 044 403 6123, marianne.kivela[at]rauma.fi
erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen, Työterveyslaitos, puh. 043 8240689, kirsi.lappalainen[at]ttl.fi
kehittämispäällikkö Kaija Ray, Vates-säätiö, puh. 0440 724 944, kaija.ray[at]vates.fi

PARTY-hankekokonaisuus: http://www.rauma.fi/tietoa-kaupungista/hankkeet/party-hankekokonaisuus

Työterveyslaitoksen TTP-hanke toimii PARTY-hankkeen osahankkeena. http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/party/sivut/default.aspx

Juopperi, J. & Lampi, J (2012). Työllisyys ja kuntoutus ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 1/2012. Helsinki, Eläketurvakeskus. http://www.etk.fi/julkaisu/tyollisyys-ja-kuntoutus-ennen-tyokyvyttomyyselakepaatosta/

Kerätär, R (2016): Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä. Oulun yliopisto. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526210865.pdf

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, viestintäassistentti 
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

 www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä.  Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.  Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Henkilötyövuosia on 560 ja rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

@tyoterveys @fioh


Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia