Yrittäjien ja pientyöpaikkojen työhyvinvointi kehittyy vertaisryhmissä

Työterveyslaitoksen tiedote 32/2016, Oulu 23.5.2016

Työterveyslaitos on kehittänyt yrittäjien ja pientyöpaikkojen työntekijöiden tueksi uuden Sytyttäjä-työpajamallin, jonka avulla he voivat pohtia ja kehittää työkykyyn vaikuttavia tekijöitä yhdessä vertaisten kanssa. Menetelmä on käytännöllinen työkalu muun muassa työterveyshuollolle ja yrittäjäyhdistyksille sekä yritysneuvonnalle, mutta se soveltuu myös muille aloille.

Työterveyslaitoksen kehittämä uusi työpajamalli lisää yrittäjien mahdollisuuksia oman työhyvinvointinsa edistämiseen joustavin ja nopein tavoin. Samalla työterveyshuollot ja yrittäjien kanssa toimivat tahot saavat käyttöönsä työkalun, jonka soveltamisessa ei vaadita erityistaitoja tai paljoa aikaa.

  Sytyttäjä-työpaja on menetelmä, jonka avulla pohditaan  työhyvinvoinnin kulmakiviä sekä asioita, jotka ovat jo hyvin ja jotka kaipaavat kehittämistä. Erityisesti yksinyrittäjille on tärkeää, että työpaja mahdollistaa keskustelun vertaisten eli muiden yrittäjien kanssa, kertoo tutkija Nina Nevanperä Työterveyslaitoksesta.

Työpajoissa piirretään ja keskustellaan 

Kaksi tuntia kestävä Sytyttäjä-työpaja herättää osallistujat pohtimaan oman työkykynsä eri ulottuvuuksia, rooliaan ammattilaisena ja työolojaan. Sytyttäjä-työpajassa osallistujat piirtävät auton, jonka avulla he pohtivat esimerkiksi hyvinvoivan yrittäjän tai työntekijän ominaisuuksia kuvaten niitä auton ominaisuuksien, osien ja toimintojen kautta. Työpajaan voi osallistua jopa 20 eri yrityksen väkeä.

  Aluksi piirtämistehtävä voi herättää hilpeyttä, mutta juuri siinä on sen voima. Piirtäminen ja yhdessä nauraminen ovat sosiaalista liimaa, jolla työpajaporukka ryhmäytyy nopeasti. Muutamassa minuutissa keskustelut etenevät syvälliselle tasolle, pohtii erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta pajan erityispiirteitä.

Palo- ja pelastusalan työpajoissa nostettiin esiin kehittämisen kohteita

Fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekevät ovat yrittäjien ja pientyöpaikkojen lisäksi ryhmä, jonka työkyvyn ja terveyden edistämiseen tarvitaan uusia, joustavia ja osallistavia ratkaisuja. Sytyttäjä-työpajamallia onkin testattu ja kehitetty myös palo- ja pelastusalan henkilöstön ja esimiesten kanssa.

  Pelastustehtävissä roolijakojen on oltava hyvin selkeät, mikä voi heijastella henkilöstöjohtamisenkin puolelle. Sytyttäjän avulla voidaan keskustella työkyvystä monipuolisesti ja roolijakoja rikkoen. Työkykyä ja – motivaatiota edistää mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen, linjaa vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitoksesta.

Tutustu Sytyttäjään 

Sytyttäjä – Työpajamalli työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen, www.ttl.fi/fi/toimialat/pienyritykset/Documents/Sytyttaja.pdf  

Maksutonta painettua versiota voi tilata osoitteesta anne.salmi[at]ttl.fi   

Sytyttäjä-työpajamalli on kehitetty yhdessä työpaikkojen ja yrittäjien kanssa Työterveyslaitoksen Naiset työssä - Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan – ESR-kehittämishankkeessa sekä Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia (TTT) edistävä yhteistyö- ja osaamisverkosto – ESR-konsortion osana toteutetussa Kroppa ja nuppi kuntoon - fyysisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla – ESR-kehittämishankkeessa. Mallia on testattu myös Työterveyslaitoksen Työsuojelupäällikkökurssilla sekä kauneusalan opettajien kanssa. Malli pohjautuu Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa – ESR-hankkeessa aikaisemmin kehitettyyn Kolahtaako?-malliin.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi

tutkija Nina Nevanperä, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3247, nina.nevanpera[at]ttl.fi 

vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Työterveyslaitos, puh. 040 522 9754, sirpa.lusa[at]ttl.fi 

Linkkejä:

Pienyritys-verkkosivut: www.ttl.fi/pienyritys

Naiset työssä – verkkosivut: www.ttl.fi/naisettyossa 

 Syksyllä 2016 järjestetään vertaisryhmiä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjänaisille, jotka ovat yli 54-vuotiaita tai tekevät henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa työtä. Muutamia peruutuspaikkoja on vielä jäljellä!

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto -verkkosivut: www.ttl.fi/tyhyverkosto

Twitter: #naisettyössä #tyhyverkosto

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, viestintäassistentti 
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

 www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä.  Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.  Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Henkilötyövuosia on 560 ja rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

@tyoterveys @fioh


Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia