Harmaa talous 2016 -julkaisu kertoo harmaan talouden tilasta ja torjunnasta Suomessa

Verohallinnon Harmaa talous 2016 -julkaisussa käsitellään harmaan talouden tilaa ja torjuntaa sekä Valtioneuvoston torjuntastrategian että yksittäisen työntekijän kannalta.

Harmaata taloutta torjutaan strategian ja toimintaohjelman johdolla

Keväällä 2016 julkaistiin valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016–2020 ja siihen liittyvä toimenpideohjelma.

– Nyt toteutettava strategia koostuu neljästä kärkihankkeesta. Kärkihankkeiden tavoitteina on markkinoiden toimivuuden ja terveen kilpailun turvaaminen, ennakoiva puuttuminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Hankkeilla parannetaan viranomaisten tietojenvaihtoa, tietojen saatavuutta sekä kehitetään harmaan talouden rikoksiin liittyvää rikostorjuntaketjua seuraamuksineen, kertoo johtaja Janne Marttinen Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksiköstä.

– Harmaa talous on merkittävä kilpailua vääristävä tekijä, ja sen vähentäminen lisää sekä Suomen kilpailukykyä että kiinnostavuutta hyvänä investointikohteena, johtaja Marttinen toteaa.

Työntekijän ja kuluttajan oikeudet esillä harmaan talouden torjunnassa

Suomessa monet viranomaiset pyrkivät työssään parantamaan työntekijän oikeuksia ja ehkäisemään harmaata taloutta. Työterveyslaitoksessa ja yliopistoissa tehdään tutkimusta työntekijän asemaan liittyen. Julkaisussa esitellään muun muassa viimeaikaisia tutkimustuloksia työturvallisuusrikoksista ja niiden seuraamuksista. Julkaisussa kerrotaan myös miten kuluttajan aseman turvaamiseen pyritään joidenkin toimialojen luvanvaraisuudella ja alalla toimivien yritysten taloudellisen luotettavuuden varmistamisella.

Harmaata taloutta torjutaan laajalla rintamalla

Harmaan talouden torjuntaa esitellään julkaisussa laajasti, muun muassa lainsäädäntömuutosten ja torjuntahankkeiden kuvauksilla.

– Rakennusalan valvontaa on kehitetty työsuojelutarkastajien ja poliisin yhteistarkastuksina. Taksialan verovalvonnassa on ilmennyt merkittäviä verotuksellisia ongelmia ja yli 30 prosentissa tarkastuksista on tehty merkittäviä harmaaseen talouteen liittyviä havaintoja. Arvonlisäveron palautuspetokset ja niiden yritykset ovat työllistäneet Verohallintoa alkuvuoden 2016 aikana. Viimeaikaisissa petosten yrityksissä on ollut kyse myös identiteettivarkauksista, joissa on käytetty hyvämaineisten yhtiöiden tietoja niiden tietämättä, kertoo johtaja Janne Marttinen.

Harmaa talous 2016 on luettavissa verkossa

Tutustu myös: Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisemat asiantuntijakirjoitukset 

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Viimeaikaisissa petosten yrityksissä on ollut kyse myös identiteettivarkauksista, joissa on käytetty hyvämaineisten yhtiöiden tietoja niiden tietämättä.
johtaja Janne Marttinen