Jaa

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Lainaukset

- Virhe osui harmillisesti maa- ja metsätalousyrittäjiin, joita on kaikkiaan noin 250 000. Pahoittelemme virhettä ja siitä asiakkaille aiheutunutta haittaa.
Verohallinnon ylitarkastaja Sami Kinnunen
Suomen malli harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa perustuu tiiviiseen viranomaisyhteistyöhön.
Janne Marttinen,Harmaan talouden selvitysyksikkö
Toteutettujen uudistuksien vaikutukset harmaan talouden torjuntaan ja verotulojen kasvuun ovat olleet merkittäviä.
Harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen
Selvityksen perusteella keskeiseksi kehittämistarpeeksi nousi urakka- ja työntekijätietojen tietosisällön ja ilmoitusmenettelyn uudelleen arviointi sekä työmaarekisterin perustaminen.
Ylitarkastaja Eeva Tiira Harmaan talouden selvitysyksikkö
verotulot kasvoivat kaikissa suurimmissa veroissa 2016 ja kasvu nopeutui pariin edelliseen vuoteen verrattuna
Pääanalyytikko Aki Savolainen
Videoinfossa saat tiiviin katsauksen verotulojen kehitykseen vuonna 2016.
Pääanalyytikko, Aki Savolainen
Viimeaikaisissa petosten yrityksissä on ollut kyse myös identiteettivarkauksista, joissa on käytetty hyvämaineisten yhtiöiden tietoja niiden tietämättä.
johtaja Janne Marttinen
Toiveena on, että mahdollisimman moni kesätöihin tai palkalliseen harjoitteluun menevä nuori tilaisi ja tulostaisi verokortin verkosta.
palvelujohtaja Sanna Kuuri
Työmme onnistumisen edellytyksenä on, että saamme ylläpidettyä ja edistettyä veromyönteistä ilmapiiriä Suomessa. Jos ihmiset kokevat verojen maksamisen hyödylliseksi ja tärkeäksi, he myös todennäköisemmin hoitavat velvoitteensa oikein.
Pekka Ruuhonen, pääjohtaja
Verotarkastukset ovat kohdistuneet keskeisiin tunnistettuihin siirtohinnoitteluriskeihin.
veroasiantuntija Sami Laaksonen
Verokortti verkossa -palvelussa voi ilmoittaa tai muuttaa ennakonkannonalaisia yritystuloja, maatalouden tuloja sekä vuokra- ja muita pääomatuloja.
Ylitarkastaja Kaija Selkäinaho
Uusi ohje selvittää käytännönläheisesti talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyöhön verotukseen liittyvät työt. Myös erilaiset vaihtopiirit kuten aikapankit on huomioitu ohjeessa
Ylitarkastaja Petri Manninen
Verohallinnon tehtävänä on luodata yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä ja miettiä, onko niillä yhtymäkohtia verotukseen.
Ylitarkastaja Petri Manninen
Verohallinto on toiminut suunnan näyttäjänä sähköisten palveluiden kehittämisessä ja asioinnin helpottamisessa. Olemme saaneet viime vuosina lukuisia palkintoja palveluiden helppokäyttöisyydestä.
viestintäpäällikkö Merja Kangas
Uudistuksilla tähdätään harmaan talouden torjuntaan
ylitarkastaja Sari Wulff
Verkossa täydentäminen on ongelmasta huolimatta edelleen paras tapa tehdä veroilmoitus ja se onkin ollut jälleen tänä keväänä ennätyssuosittua
viestintäpäällikkö Merja Kangas
Verohallinnon on toimittava niin, että suomalaiset suhtautuvat edelleen myönteisesti verojen maksamiseen ja kansalaisten asenne harmaaseen talouteen on torjuva myös käytännössä. Pyrimme siihen, että asiakkaamme ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä osaavat ja haluavat toimia oikein ja ajoissa
Verohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen
Havaitut puutteet koskevat lähinnä ulkomaisia yrityksiä ja työntekijöitä, joita uusi lainsäädäntömme ei näytä ohjeistuksestamme huolimatta vielä saavuttaneen.
ylitarkastaja Pekka Muinonen
Rekisteriin on merkitty nyt 475 652 henkilöä, joista 39 122 on ulkomaalaisia.
Ylitarkastaja Sari Wulff
Virhe on alentanut pääomatuloja saavien suomalaisten sakkoja, mutta tällä hetkellä emme pysty arvioimaan virheen vaikutusta sakkojen kokonaismäärään
Viestintäjohtaja Martti Lahti
Jouni Marjo, hankepäällikkö, Verohallinto
- Kotimaisessa sidosryhmäyhteistyössä avainasemassa on muun Verohallinnon kanssa tehtävä yhteistyö siirtohinnoitteluriskien havaitsemiseksi ja niiden eteenpäin viemiseksi hankkeen tietoon siirtohinnoittelualoitteina.
Vid årsskiftet är belastningen i kundservicen stor trots att vi har stärkt våra resurser. Därför lönar det sig att utnyttja våra webbtjänster.
skattesekreterare Pirjo Antinaho
Verotoimistoissa on vuodenvaihteen molemmin puolin ruuhkia asiakaspalvelussa, vaikka resursseja on lisätty. Kannattaa siis hyödyntää verkkopalveluita.
verosihteeri Pirjo Antinaho
Eftersom skatteavtalet förhindrar Finland att beskatta denna pension, behöver pensionären inte heller betala Yle-skatt
Marja-Leena Karhula
Kun verosopimuksen mukaan Suomi ei verota eläkettä, ei eläkeläinen maksa myöskään Yle-veroa.
Marja-Leena Karhula
Yle-skatten är alltså en personlig skatt som alla ska betala
Marja-Leena Karhula
Yle-vero on siis jokaisen henkilökohtaisesti maksettava vero.
ylitarkastaja Marja-Leena Karhula
Tilitysten perusteella ei voi tehdä päätelmiä verosuunnittelun, aggressiivisen verosuunnittelun tai veronkierron määrästä.
viestintäjohtaja Martti Lahti
Asiakkaat voivat halutessaan hoitaa valtaosan veroasioistaan käymättä Verohallinnon toimipaikassa.
Viestintäpäällikkö Merja Kangas
Havaintojen mukaan pääurakoitsijoiden osuus arvonlisäverosta on kasvanut merkittävästi ja alimman portaan aliurakoitsijoiden osuus maksettavasta arvonlisäverosta vastaavasti pienentynyt.
Johtaja Janne Marttinen
Elokuun 2012 loppuun mennessä harmaata taloutta on löydetty 31,2 prosentissa tarkastuskohteista, joista suurin osa oli pieniä tai keskisuuria yrityksiä.
Ylitarkastaja Pekka Muinonen
Yksittäisten veronsaajien osuudet yhteisöverosta vaihtelevat huomattavasti.
Ylitarkastaja Jyrki Einiö
Julkiset tiedot ovat verotuksen päättymishetken mukaisina. Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt muutokset eivät ole julkisia.
Johtava veroasiantuntija Helena Hynynen
Verohallinto ei juridisista syistä voi kommentoida yksittäisten asiakkaidensa asioita julkisuudessa.
Martti Lahti
Pyrimme luovuttamaan 12.10.2012 mennessä tehdyt tilaukset 1.11.2012. Myöhemmin tehdyt tilaukset toimitamme erikseen sovitun aikataulun mukaan.
Heidi Oikarinen
Vuonna 2011 tehtiin yli 1,6 miljoonaa verokorttimuutosta, joista 600 000 verkon kautta
Kaj Hoffren
Nykyisin jo yli miljoona asiakasta eli kaksi kolmasosaa kaikista verokorttinsa muuttavista tekee sen verkossa tai puhelimessa
Merja Kangas
Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Työntekijä voi esittää pyynnön puhelimitse, sähköisesti tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti.
Ylitarkastaja Sari Wulff
Valitse ajanjakso -
Hakusi ei tuottanut tuloksia
Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
Takaisin alkuun

Twitter