Skattekortet kan trilla in genom brevinkastet redan i december

Postningen av skattekorten för 2013 har börjat. De nya skattekorten når kunderna senast 14.1.2013. De är i kraft fr.o.m. början av februari.
I år skickas skattekorten tidigare än förr till löntagarna. I januari 2013 ska man ännu använda skattekortet för 2012. De nya korten träder i kraft som vanligt först den 1 februari 2013.

- Vid årsskiftet är belastningen i kundservicen stor trots att vi har stärkt våra resurser. Därför lönar det sig att utnyttja våra webbtjänster. Före besöket på skattebyrån eller telefonsamtalet kan man samla ihop alla fakta som behövs; då går det både snabbare och enklare att klara ut sitt ärende, tipsar skattesekreterare Pirjo Antinaho.

Förskottsinnehållningsprocenten för pensionstagare förmedlas maskinellt till pensionsutbetalare. De har därmed i god tid den information som behövs för utbetalningen av pensioner, även om pensionstagaren får besked om procenten först i januari.

Skattekortet till arbetsgivaren efter kontroll

Skattekortet som skickas automatiskt är ofta helt korrekt och behöver inte ändras. Det räcker med att arbetstagaren ger det till sin arbetsgivare. Det är dock skäl att kontrollera de inkomster och avdrag som ligger till grund för skatteprocenten.  De finns i skattekortets utredningsdel.

Varje år skickar Skatteförvaltningen ett skattekort till alla som har fyllt 15 år. Skattekort postas till sammanlagt cirka 4,6 miljoner kunder kring årsskiftet.

Rundradioskatten med på skattekorten för första gången

Skatteinnehållningsprocenten innehåller i år också den personliga rundradioskatten (Yle-skatten). Yle-skatten utgör 0,68 procent av ens sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomst, dock högst 140 euro per år. Om skatten understiger 50 euro tas den inte alls ut.

Läs mera om Yle-skatt på vår webbplats Skatt.fi http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Betalning_av_skatter/Yleskatt.

Ändringsskattekortet fås enklast genom att skriva det ut själv

Uppgifterna i skattekortet baserar sig vanligen på den senast verkställda beskattningen och motsvarar därför kanske inte längre nuläget om t.ex. inkomsterna eller livssituationen har ändrats. Man kan höja sin skatteprocent genom att meddela det till sin arbetsgivare. För det behöver man inte skaffa sig ett nytt skattekort.  Om man däremot vill sänka sin skatteprocent eller ändra inkomstgränserna i skattekortet måste man skaffa sig ett ändringsskattekort

Ett nytt skattekort får man utan att behöva köa på webben på adressen skatt.fi/skattekort http://portal.vero.fi/public/?contentid=2442&nodeid=7788&culture=sv-FI&contentlan=3.
Inloggning på tjänsten sker med ens personliga bankkoder.

Man får skattekortet snabbast genom att skriva ut det själv. Redan över hälften av de kunder som beställer sitt skattekort via webbtjänsten Skattekort på nätet skriver ut kortet själv. Före slutet av november hade cirka 44 000 skattekort skrivits ut.

Utöver att skaffa sig ett skattekort via webbtjänsten Skattekort på nätet kan man också få det

  • från servicenummer 020 697 001 (mån-fre 9–16.15)
  • per post - skriv ut och fyll i blanketten för skattekortsansökan och posta den till Skatteförvaltningen
  • genom att besöka skattebyrån.

Kontrollera i Skatt.fi vilka uppgifter som behövs för ett nytt skattekort http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Bestallning_av_skattekort/Vilka_uppgifter_behover_du_for_ett_nytt_(14686).
Använd skatteprocenträknaren för att uppskatta den rätta innehållningsprocenten http://prosentti.vero.fi/VPL2013/Sivut/Aloitus.aspx?kieli=sv-FI.

Ytterligare information för medier:

• Pirjo Antinaho, tfn 020 613 1050 (anträffbar 18.–20.12., 31.1., 2.1. och fr.o.m. 5.1.)
• Päivi Verkasalo, tfn 020 612 3784 (anträffbar 27.–28.12. och fr.o.m. 7.1.)
• Kaj Hoffren, tfn 020 612 5155 (anträffbar 18.12.–21.12. och 31.12.–13.1.)

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Postningen av skattekorten för 2013 har börjat. De nya skattekorten når kunderna senast 14.1.2013. De är i kraft fr.o.m. början av februari.
Tweettaa

Lainaukset

Vid årsskiftet är belastningen i kundservicen stor trots att vi har stärkt våra resurser. Därför lönar det sig att utnyttja våra webbtjänster.
skattesekreterare Pirjo Antinaho