Tuloverotuksen julkiset tiedot tilattavissa

Verovuoden 2011 tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 1.11.2012. Verohallinto voi lain mukaan luovuttaa tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen.

Tiedot maakuntakohtaisesti
Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot luovutetaan maakuntakohtaisesti. Maakunnalla tarkoitetaan tietoa siitä maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihteen kotikunta sijaitsee. Yhteisöjen kotikuntatieto on edelleen julkinen ja yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot laaditaan edelleen kunnittain.

Tietojen tilaaminen
Sitova tilaus sähköisestä luovutuksesta tehdään kirjallisesti lomakkeilla, jotka löytyvät Vero.fi -internetsivustolta.

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet postitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteiset palvelut -yksikkö
Kehitysohjausyksikkö/Tietopalvelu
PL 325
00052 VERO

Tietojen toimitus
Tiedot luovutetaan CD-levyllä Verohallinnolle ilmoittamallenne henkilölle.
 
Pyrimme luovuttamaan 12.10.2012 mennessä tehdyt tilaukset 1.11.2012. Myöhemmin tehdyt tilaukset toimitamme erikseen sovitun aikataulun mukaan.

Luovutuspaikat ja -ajankohdat
Helsinki 1.11.2012 klo 8.00 alkaen osoitteessa Haapaniemenkatu 4 A, 3. krs.
Jyväskylä 1.11.2012 klo 8.00 alkaen osoitteessa Keski-Suomen verotoimiston info-piste, Vapaudenkatu 58 A
Muulla tavoin tapahtuvasta toimituksesta on sovittava erikseen Verohallinnon yhteyshenkilön kanssa.
Hinnoittelu
Luovutuksen hinta on 0,36 € (+ alv 23%) / tietorivi, kuitenkin vähintään 90 € (+ alv 23%) / tilaus.

Lisätietoja tiedotusvälineille
Lisätietoja julkisten tietojen palvelusta www.vero.fi
Verotustietojen julkisuus:
Ylitarkastaja Helena Hynynen, puh. 020 6124045
Tietojen luovuttaminen tiedotusvälineille:
Ylitarkastaja Heidi Oikarinen, puh. 020 6125288

Verotustietojen julkisuus:
Ylitarkastaja Helena Hynynen, puh. 020 6124045

Tietojen luovuttaminen tiedotusvälineille:
Ylitarkastaja Heidi Oikarinen, puh. 020 6125288

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Verovuoden 2011 tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 1.11.2012.
Tweettaa

Lainaukset

Pyrimme luovuttamaan 12.10.2012 mennessä tehdyt tilaukset 1.11.2012. Myöhemmin tehdyt tilaukset toimitamme erikseen sovitun aikataulun mukaan.
Heidi Oikarinen