Utlämnande av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2011 i elektronisk form till redaktionella ändamål

Uppgifterna om inkomstbeskattningen för skatteåret 2011 ska offentliggöras 1.11.2012. Skatteförvaltningen kan enligt lagen lämna ut offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i elektronisk form till redaktionella ändamål.

Fysiska personers offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen utlämnas skilt för varje landskap. Med landskap avses det landskap inom vilket den skattskyldige hade sin hemkommun vid årsskiftet.  Hemkommuner av samfund är fortfarande offentliga och de offentliga uppgifterna av inkomstbeskattningen av samfund utarbetas fortfarande skilt för varje kommun.

Beställning av uppgifter
En bindande beställning om utlämning av uppgifter i elektronisk form görs skriftligen med de bifogade blanketterna.

Utlämnande av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2011 i elektronisk form till redaktionella ändamål
Vid ifyllning av blanketter behövs kommunnummer och landskapsförteckning.

Tjänsten för offentliga uppgifter på skattebyråernas kundterminaler från och med 1.11.2012
Blanketterna fylls i, undertecknas och skickas till Skatteförvaltningen med adressen:

Skatteförvaltningen
Gemensamma tjänster
Enheten för utvecklingsstyrning/Informationstjänster
PB 325
00052 SKATT

Utlämning av uppgifter
Uppgifterna levereras på en CD-skiva till den person som ni uppgett för Skatteförvaltningen.
Vi försöker lämna ut 1.11.2012 de uppgifter som beställts före 12.10.2012. Uppgifterna som beställts senare utlämnas enligt separat överenskommelse.

Var och när kan uppgifterna hämtas
• Helsingfors 1.11.2012 fr.o.m. kl. 8.00, adressen Aspnäsgatan 4 A, 3. våningen
• Jyväskylä 1.11.2012 fr.o.m. kl. 8.00, adressen Mellersta Finlands skattebyrås infodisk, Vapaudenkatu 58 A

Om man vill att uppgifterna levereras på annat sätt, ska man komma överens om detta med Skatteförvaltningens kontaktperson.

Debitering
Överlåtelsepriset är 0,36 € (+ moms 23%) per datarad, ändå minst 90 € (+ moms 23%) per beställning.

Överinspektör Heidi Oikarinen, tfn 020 612 5288
e-post adress: heidi.oikarinen(at)vero.fi.

Dokument & länkar

Snabbfakta

Uppgifterna om inkomstbeskattningen för skatteåret 2011 ska offentliggöras 1.11.2012.
Twittra det här

Citat

Vi försöker lämna ut 1.11.2012 de uppgifter som beställts före 12.10.2012. Uppgifterna som beställts senare utlämnas enligt separat överenskommelse.
Heidi Oikarinen