Kiinteistövero tuottaa kunnille vuonna 2017 noin 1,8 miljardia euroa

Report this content

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 804 miljoonaa euroa, mikä on 124 miljoonaa euroa (7,4 %) enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta. 

Vuoden 2017 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2016 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2017 määräämät veroprosentit.

Kiinteistöveron tuoton kasvu johtuu kiinteistöverolain muutoksista. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja on nostettu sekä muiden asuinrakennusten veroprosentin kytkös vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttiin on poistettu.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 112 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 74 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 70 kunnassa.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2016 jälleenhankinta-arvonlaskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 0,7 prosentilla. Ikäalennusten vuoksi rakennusten verotusarvojen nousu on kuitenkin voinut jäädä pienemmäksi.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat maaliskuussa

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat pian postissa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli 2,1 miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, korjaukset voi tehdä kätevästi Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa.

Verkossa ilmoittaminen on helppoa, sillä palvelu ohjaa ilmoittamisessa. Näin myös virheiden mahdollisuus vähenee. Korjattu verotuspäätös saapuu nopeammin, jos muutokset on tehty sähköisesti.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 9.5. tai 16.5. Oma palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 2.5.2017. 

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Kiinteistöistä 42 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on alle 3 prosenttia.

Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 4.9. ja 16.10.2017.

Kiinteistöverosta kannattaa tilata e-lasku 

E-laskun käyttöönotto helpottaa kiinteistöveron maksamista ja eräpäivän muistamista. E- laskun voi ottaa käyttöön tekemällä tilauksen verkkopankissa vaikka heti, mutta kuitenkin viimeistään kolme viikkoa ennen eräpäivää. Samalla tilauksella saa e-laskun myös mahdollisesta jäännös- tai ennakkoverosta. Yritysasiakkaille on tarjolla kiinteistöveron maksamiseen verkkolasku.

Lisätietoja medialle: kiinteistöverosta ylitarkastaja Auli Hirsjärvi p. 029 5125 150, e-laskusta ja maksamisesta ylitarkastaja Erika Tuhkanen p. 029 5124 290

Verohallinto julkaisee yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa tuotetut verovuoden 2017 alustavat aluekohtaiset kiinteistöverotilastot 10.3. Tilastot löytyvät Tilastotietokannasta. 

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset
 

Avainsanat:

Liitteet & linkit