Kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava veronumero 1.3.2013 alkaen

Report this content

Kaikilla yhteisillä rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä on oltava 1.3.2013 jälkeen näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero.
– Veronumeron lisäämisellä tunnistekorttiin pyritään varmistamaan se, että jokainen yhteiselle työmaalle työskentelemään tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Tämä on perusedellytys työntekijöiden ja heidän työnantajiensa verovalvonnalle, ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta korostaa.
Veronumero on 12-merkkinen yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Verohallinnosta saatu veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa esimerkiksi työnantajaa tai työmaata.

Veronumerorekisteriin on merkitty 475 652 henkilöä
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä edellyttää lisäksi, että kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden veronumerot merkitään Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Vasta merkinnän jälkeen työntekijä on oikeutettu työskentelemään työmaalla.
Julkinen veronumerorekisteri avattiin elokuussa 2012. Rekisteristä työnantaja voi tarkistaa rakennustyömaalla työskentelevän nimen ja veronumeron perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin. Rekisteriin on merkitty nyt 475 652 henkilöä, joista 39 122 on ulkomaalaisia.
Veronumerorekisteriin merkitseminen: työntekijä voi itse pyytää rekisterimerkintää tai työnantaja voi esittää pyynnön työntekijän puolesta. Työntekijä voi pyytää rekisterimerkintää puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti. Merkintää ei poisteta rekisteristä ilman työntekijän pyyntöä. Ulkomaalainen työntekijä merkitään julkiseen veronumerorekisteriin yleensä henkilötunnuksen antamisen yhteydessä.

Työnantajalla on mahdollisuus tarkistaa työntekijöidensä kuuluminen rekisteriin ja tilata heille veronumerot keskitetysti toimittamalla Verohallintoon työntekijöiden henkilötunnukset. Verohallinto lähettää työntekijöiden veronumerot työnantajalle. Samalla työnantaja voi pyytää, että rakennusalan veronumerorekisteriin merkitään ne työntekijät, jotka eivät vielä ole rekisterissä. Sähköisestä menettelystä enemmän työnantajan veronumeropyynnöt.

Ilmoitusvelvollisuus urakoista ja työntekijöistä tulee voimaan vuonna 2014
Vuonna 2014 rakennustyömailla otetaan käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoitusvelvollisuus. Menettelyssä työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista ja kukin tilaaja ilmoittaa omat aliurakkansa kuukausittain Verohallinnolle.
Verohallinto hyödyntää tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa. Lisäksi tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaiden verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta.

Kaikilla näillä toimilla tähdätään harmaan talouden torjuntaan.

Lisätietoa:
Verohallinto, ylitarkastaja Sari Wulff, puh. 020 612 3833
Verohallinto, ylitarkastaja Kristiina Virmajoki, puh. 020 612 3871

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Kaikilla yhteisillä rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä on oltava 1.3.2013 jälkeen näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero.
Tweettaa

Lainaukset

Rekisteriin on merkitty nyt 475 652 henkilöä, joista 39 122 on ulkomaalaisia.
Ylitarkastaja Sari Wulff