Tv-licensavgifter slopas:Ingen Yle-skatt om du bara får studiestöd

Report this content

Studerande som enbart lever på studiestöd behöver inte alls betala Yle-skatt i början av nästa år på grund av låga inkomster. Jämfört med den gamla tv-licensavgiften blir Rundradions nya finansieringsform avsevärt billigare för studenrande.
– Om du i år har betalat ca 260 euro i tv-licensavgift, kan summan bli noll euro för din del nästa år om dina årsinkomster är under 7 350 euro, förklarar Marja-Leena Karhula från Skatteförvaltningen.
Yle-skattens belopp utgör 0,68 procent av dina sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster. Du behöver inte betala Yle-skatt om beloppet understiger 50 euro. Skatten är personlig.
– Yle-skatten är alltså en personlig skatt som alla ska betala. Om du bor i en kollektivlägenhet där alla tittar på samma tv-apparat, behöver du inte längre tänka på vem som äger tv-apparaten. Yle-skatten betalas oberoende av om man använder en tv-apparat eller inte. Alla betalar Yle-skatt och deltar i finansieringen av Rundradions verksamhet, säger Karhula.

Ingen separat räkning

Du behöver inte fundera på om du betalat Yle-skatten, utan den tas automatiskt ut från dina inkomster. På skattekortet finns Yle-skattens belopp på en rad på samma sätt som t.ex. arbetslöshetsförsäkringspremien.
– En separat räkning skickas alltså inte längre, lovar Karhula.
Studerande som får studiestöd och jobbar, betalar 50 euro eller mera i Yle-skatt om årsinkomsterna överstiger 7 353 euro. Yle-skatten är högst 140 euro om året, dvs. ungefär hälften av den gamla tv-licensavgiften. Maximisumman betalar du om dina årsinkomster överskrider 20 588 euro.
– Kom ihåg att du i allt större grad kan sköta skatteärenden på webben. Nu kan du fylla i din skattedeklaration eller skriva ut ditt skattekort lätt och snabbt på nätet, påminner Karhula.
Tilläggsuppgifter på adressen:
http://www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder/Forening_och_stiftelse/Betalning_av_skatter/Yleskatt__samfund(22221)

Tilläggsuppgifter ger överinspektör Marja-Leena Karhula, 020 612 4026 (på semester 12.-25.11.2012)

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Studerande som enbart lever på studiestöd behöver inte alls betala Yle-skatt i början av nästa år på grund av låga inkomster. Jämfört med den gamla tv-licensavgiften blir Rundradions nya finansieringsform avsevärt billigare för studenrande.
Tweettaa

Lainaukset

Yle-skatten är alltså en personlig skatt som alla ska betala
Marja-Leena Karhula