Tv-licensavgifter slopas:Ingen Yle-skatt om du bara får studiestöd

Studerande som enbart lever på studiestöd behöver inte alls betala Yle-skatt i början av nästa år på grund av låga inkomster. Jämfört med den gamla tv-licensavgiften blir Rundradions nya finansieringsform avsevärt billigare för studenrande.
– Om du i år har betalat ca 260 euro i tv-licensavgift, kan summan bli noll euro för din del nästa år om dina årsinkomster är under 7 350 euro, förklarar Marja-Leena Karhula från Skatteförvaltningen.
Yle-skattens belopp utgör 0,68 procent av dina sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster. Du behöver inte betala Yle-skatt om beloppet understiger 50 euro. Skatten är personlig.
– Yle-skatten är alltså en personlig skatt som alla ska betala. Om du bor i en kollektivlägenhet där alla tittar på samma tv-apparat, behöver du inte längre tänka på vem som äger tv-apparaten. Yle-skatten betalas oberoende av om man använder en tv-apparat eller inte. Alla betalar Yle-skatt och deltar i finansieringen av Rundradions verksamhet, säger Karhula.

Ingen separat räkning

Du behöver inte fundera på om du betalat Yle-skatten, utan den tas automatiskt ut från dina inkomster. På skattekortet finns Yle-skattens belopp på en rad på samma sätt som t.ex. arbetslöshetsförsäkringspremien.
– En separat räkning skickas alltså inte längre, lovar Karhula.
Studerande som får studiestöd och jobbar, betalar 50 euro eller mera i Yle-skatt om årsinkomsterna överstiger 7 353 euro. Yle-skatten är högst 140 euro om året, dvs. ungefär hälften av den gamla tv-licensavgiften. Maximisumman betalar du om dina årsinkomster överskrider 20 588 euro.
– Kom ihåg att du i allt större grad kan sköta skatteärenden på webben. Nu kan du fylla i din skattedeklaration eller skriva ut ditt skattekort lätt och snabbt på nätet, påminner Karhula.
Tilläggsuppgifter på adressen:
http://www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder/Forening_och_stiftelse/Betalning_av_skatter/Yleskatt__samfund(22221)

Tilläggsuppgifter ger överinspektör Marja-Leena Karhula, 020 612 4026 (på semester 12.-25.11.2012)

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Studerande som enbart lever på studiestöd behöver inte alls betala Yle-skatt i början av nästa år på grund av låga inkomster. Jämfört med den gamla tv-licensavgiften blir Rundradions nya finansieringsform avsevärt billigare för studenrande.
Tweettaa

Lainaukset

Yle-skatten är alltså en personlig skatt som alla ska betala
Marja-Leena Karhula