Yle-skatten tas ut automatiskt utan en separat räkning

Yle-skatten gäller alla och ersätter tv-licensavgiften från början av nästa år. Det går lättare att betala Yle-skatten eftersom den tas ut direkt från dina skatter.

– Du behöver inte göra något för att betala Yle-skatten, en separat räkning skickas alltså inte längre. Yle-skattens belopp på 0,68 procent finns på ditt skattekort, berättar överinspektör Marja-Leena Karhula från Skatteförvaltningen.

Yle-skatten blir för personer med låga inkomster billigare än den gamla tv-licensavgiften. Till exempel en pensionär som bor ensam och får folkpension och garantipension (sammanlagt 713,73 euro i månaden) betalar en procent skatt från början av nästa år.

– Yle-skattens andel av inkomsterna är då 59 euro om året, dvs. avsevärt mindre än den gamla tv-licensavgiften, räknar Karhula.

Om inkomsterna är under 7 352 euro per år behöver du inte betala någon Yle-skatt alls. Om skatten är större än 50 euro ska den betalas.

Alla som har fyllt 18-vuotta år betalar Yle-skatt. Yle-skatten betalas oberoende av om du har en eller flera tv-apparater hemma eller tittar på tv eller inte.  Alla betalar Yle-skatt och deltar i finansieringen av Rundradions verksamhet. Ett undantag är Åland som har en egen televisionsavgift.

Yle-skatten är högst 140 euro om året. Du betalar denna summa om dina årsinkomster är 20 588 euro.  Räkna den exakta Yle-skatten från dina årsinkomster (0,68 procent). Yle-skatten finns också på skattekortet som skickas till alla per post under december-januari 2012-2013.

Pensionärer som bor i Spanien

Många flyttar utomlands efter att ha gått i pension. En av de populäraste länderna är Spanien.

– Finland har ett eget skatteavtal med Spanien. En pensionär som är bosatt i Spanien behöver inte betala skatt om pensionen från Finland enbart intjänats inom privatsektorn. Eftersom skatteavtalet förhindrar Finland att beskatta denna pension, behöver pensionären inte heller betala Yle-skatt, förklarar Karhula.

Däremot är en pensionär som bor i Spanien och får finsk pension som intjänats i offentligt samfund i regel skattskyldig i Finland. Då betalar pensionären också Yle-skatt till Finland.

– När det har gått tre år efter utflyttningsåret, ändras situationen för pensionären som bor i Spanien. Då är pensionären begränsat skattskyldig i Finland och behöver inte längre betala Yle-skatt. Däremot ska en pensionär som får pension som intjänats i offentligt samfund fortfarande betala skatt till Finland, påminner Karhula.
 
Om du bor utomlands temporärt, ska skatt - också Yle-skatt - betalas på normalt sätt till Finland. Om man bor tillfälligt utomlands är man ändå skattskyldig i Finland.

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Yle-skatten gäller alla och ersätter tv-licensavgiften från början av nästa år. Det går lättare att betala Yle-skatten eftersom den tas ut direkt från dina skatter.
Tweettaa

Lainaukset

Eftersom skatteavtalet förhindrar Finland att beskatta denna pension, behöver pensionären inte heller betala Yle-skatt
Marja-Leena Karhula