Yle-skatten tas ut automatiskt utan en separat räkning

Yle-skatten gäller alla och ersätter tv-licensavgiften från början av nästa år. Det går lättare att betala Yle-skatten eftersom den tas ut direkt från dina skatter.

– Du behöver inte göra något för att betala Yle-skatten, en separat räkning skickas alltså inte längre. Yle-skattens belopp på 0,68 procent finns på ditt skattekort, berättar överinspektör Marja-Leena Karhula från Skatteförvaltningen.

Yle-skatten blir för personer med låga inkomster billigare än den gamla tv-licensavgiften. Till exempel en pensionär som bor ensam och får folkpension och garantipension (sammanlagt 713,73 euro i månaden) betalar en procent skatt från början av nästa år.

– Yle-skattens andel av inkomsterna är då 59 euro om året, dvs. avsevärt mindre än den gamla tv-licensavgiften, räknar Karhula.

Om inkomsterna är under 7 352 euro per år behöver du inte betala någon Yle-skatt alls. Om skatten är större än 50 euro ska den betalas.

Alla som har fyllt 18-vuotta år betalar Yle-skatt. Yle-skatten betalas oberoende av om du har en eller flera tv-apparater hemma eller tittar på tv eller inte.  Alla betalar Yle-skatt och deltar i finansieringen av Rundradions verksamhet. Ett undantag är Åland som har en egen televisionsavgift.

Yle-skatten är högst 140 euro om året. Du betalar denna summa om dina årsinkomster är 20 588 euro.  Räkna den exakta Yle-skatten från dina årsinkomster (0,68 procent). Yle-skatten finns också på skattekortet som skickas till alla per post under december-januari 2012-2013.

Pensionärer som bor i Spanien

Många flyttar utomlands efter att ha gått i pension. En av de populäraste länderna är Spanien.

– Finland har ett eget skatteavtal med Spanien. En pensionär som är bosatt i Spanien behöver inte betala skatt om pensionen från Finland enbart intjänats inom privatsektorn. Eftersom skatteavtalet förhindrar Finland att beskatta denna pension, behöver pensionären inte heller betala Yle-skatt, förklarar Karhula.

Däremot är en pensionär som bor i Spanien och får finsk pension som intjänats i offentligt samfund i regel skattskyldig i Finland. Då betalar pensionären också Yle-skatt till Finland.

– När det har gått tre år efter utflyttningsåret, ändras situationen för pensionären som bor i Spanien. Då är pensionären begränsat skattskyldig i Finland och behöver inte längre betala Yle-skatt. Däremot ska en pensionär som får pension som intjänats i offentligt samfund fortfarande betala skatt till Finland, påminner Karhula.
 
Om du bor utomlands temporärt, ska skatt - också Yle-skatt - betalas på normalt sätt till Finland. Om man bor tillfälligt utomlands är man ändå skattskyldig i Finland.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Yle-skatten gäller alla och ersätter tv-licensavgiften från början av nästa år. Det går lättare att betala Yle-skatten eftersom den tas ut direkt från dina skatter.
Tweettaa

Lainaukset

Eftersom skatteavtalet förhindrar Finland att beskatta denna pension, behöver pensionären inte heller betala Yle-skatt
Marja-Leena Karhula