Verohallinto verottaa alkoholin etämyyjiä

Report this content

Verohallinto verottaa alkoholin etämyyjiltä vuosina 2014 - 2016 laiminlyödyt arvonlisä- ja valmisteverot.

Alkoholin verkkokaupassa verovelvollisia ovat myyjät, mikä koskee sekä kaukomyynnin arvonlisäveroa että etämyynnin valmisteveroja.  Sen sijaan tuotteiden ostaja, yksityishenkilö, ei ole tällöin verovelvollinen. 

"Käytännössä kaukomyynti ja etämyynti tarkoittavat samaa asiaa", ylitarkastaja Seppo Raitolahti Verohallinnosta täsmentää.

"Verohallinnon tiedossa on kymmeniä myyjiä, jotka ovat sijoittuneet yli kymmeneen EU-maahan. Laiminlyötyjen verojen määrä vuosina 2014–2016 oli noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Verohallinto tekee verotuspäätöksen joko asiakkaan antamien tietojen perusteella tai arvioverotuksena. Verotuksessa käytetään apuna erilaisia vertailutietoja. 

"Näitä ovat muun muassa maksu- ja kuljetustiedot sekä myyjien verkkosivuilla esitetyt tiedot. Lisäksi on hyödynnetty Tullin kirjaamia valvonta- ja tarkastushavaintoja", Raitolahti kertoo. 

Suomen Tulli vastaa verovalvonnasta, joten Tulli tarkastaa muun muassa verkkokaupan alkoholilähetyksiä ja välittää tiedot Verohallinnolle veroharkintaa varten. Tulli vastaa myös verorikosasioissa esitutkinnasta. Tullin talousrikostutkinta on tutkinut vuoden 2016 aikana suurimpia alkoholin etämyyjiä. Alkoholin maahantuontia sääntelee valmisteverotuslain lisäksi alkoholilaki.

Verohallinto ottaa lähiviikkoina yhteyttä myyjiin. Tietojen keräämisen ja verotusprosessin arvellaan kestävän useita kuukausia. Verohallinnon on mahdollista saada verotukseen ja perintään virka-apua toisilta EU-mailta.

Yhteystiedot:

Verohallinto:
Ylitarkastaja Seppo Raitolahti, valmisteverotus, p. 029 5122 454 

Tulli:
Tulliylitarkastaja Anna Kallio, tullivalvonta, p. 040 332 2868
Valvontajohtaja Hannu Sinkkonen, rikostutkinta, p. 040 332 4389

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset
 

Liitteet & linkit