Pelisäännöt kirkkaiksi: yritystoiminta aikapankeissa ei ole verotonta, mutta vaihtotyö voi olla

Viime päivien mediakeskustelussa on noussut esiin huolia liittyen Verohallinnossa valmisteltavaan talkootyön verotusta koskevaan ohjeeseen, jossa tullaan tarkastelemaan myös vaihtotyön verotusta ja aikapankkeja. Linjaukset ovat vielä kesken ja ohjeistus valmistuu alkusyksystä.

Vaihtotyö ei aina ole verotonta talkootyötä
Talkootyön ja vastikkeellisen vaihtotyön välillä on selkeä ero. Jos esimerkiksi puutarha-alan yrittäjä kunnostaa tilitoimistoyrittäjän pihan kirjanpitotyötä vastaan, kyse on vaihtotyöstä, ei verottomasta talkootyöstä. Tällaisessa tilanteessa ei vältytä verotukselta sillä, että työsuoritukset kuitataan keskenään.
– ¬Meidän tehtävämme on luodata yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä ja miettiä, onko niillä yhtymäkohtia verotukseen. Nyt valmisteilla oleva ohje on vain yksi osa arkityötämme, toteaa Petri Manninen Henkilöverotusyksiköstä.

Yhteisöllinen työtoiminta kannatettavaa
Vaihtotyö on lähtökohtaisesti verollista, mutta tavallinen naapuriapu taas lähtökohtaisesti verotonta. Jos esimerkiksi naapurit kastelevat toistensa kukkia ja leikkaavat nurmikkoa, kyse ei ole kansantaloudellisesti merkittävästä, yritystoiminnan kanssa kilpailevasta toiminnasta.

– Osa aikapankeissa vaihdettavasta työstä voidaan varmaankin rinnastaa tällaiseksi normaaliksi, naapuriapuun verrattavissa olevaksi kansalaistoiminnaksi, jolla on hyviä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia, sanoo Petri Manninen.

Nyt käytävä keskustelu lähti liikkeelle Verohallinnon 4.6.2013 julkaisemasta asiantuntijakirjoituksesta, jossa todetaan, ettei aikapankkeihin ole havaittu liittyvän elinkeinotoiminnan muodossa - eli ammattimaisesti - toteutettua harmaata taloutta.

– Aikapankit eivät kuulu harmaan talouden ydinalueisiin. Ilmiön uutuuden ja suosion kasvun vuoksi sitä on kuitenkin perusteltua tarkastella, toteaa johtaja Janne Marttinen Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköstä.

Tutustu julkaisuun:
Tietoa harmaasta taloudesta: Aikapankit Suomessa

Lisätietoja tiedotusvälineill:
Petri Manninen, ylitarkastaja
Petri.Manninen@vero.fi
Puh. 020 612 3925

Janne Marttinen, johtaja
Janne.Marttinen@vero.fi
Puh. 020 612 6066

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Viime päivien mediakeskustelussa on noussut esiin huolia liittyen Verohallinnossa valmisteltavaan talkootyön verotusta koskevaan ohjeeseen, jossa tullaan tarkastelemaan myös vaihtotyön verotusta ja aikapankkeja. Linjaukset ovat vielä kesken ja ohjeistus valmistuu alkusyksystä.
Tweettaa

Lainaukset

Verohallinnon tehtävänä on luodata yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä ja miettiä, onko niillä yhtymäkohtia verotukseen.
Ylitarkastaja Petri Manninen