Verovuoden 2011 tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 1.11.2012

Tuloverotuksen julkiset tiedot ovat käytettävissä kolmella eri tavalla: asiakaspäätteillä, puhelimitse tai toimitukselliseen käyttöön sähköisessä muodossa. Yhteisöjen julkiset tiedot julkaistaan myös Vero.fi:ssä. Julkiset tiedot ovat verotuksen päättymishetken mukaisina. Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt muutokset eivät ole julkisia.

Julkisten tietojen luettelot ovat nähtävillä verotoimistoissa asiakaspäätteillä torstaina 1.11.2012 klo 9.00 alkaen verotoimistojen normaaleina aukioloaikoina. Kaikki toimistot eivät ole välttämättä auki torstaisin. 

Koko maan julkiset tiedot ovat esillä kaikilla asiakaspäätteillä. Ensimmäisenä päivänä, kun julkiset tiedot ovat nähtävillä asiakaspäätteiltä, toimistoissa voi esiintyä ruuhkaa.

Tuloverotuksen ja kiinteistöverotuksen julkisia tietoja voi kysellä myös puhelimitse.

Verohallinto voi lain mukaan luovuttaa tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen. Sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen 12.10.2012 tilatut julkiset tiedot luovutetaan etukäteen nimetyille toimitusten henkilöille Helsingissä ja Jyväskylässä 1.11.2012 klo 8.00.

Tänä vuonna Verohallinto julkaisee yhteisöasiakkaiden tuloverotuksen julkiset tiedot myös Vero.fi-sivulla pois lukien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät. Vero.fi -sivulla julkaistaan ohje, jossa kerrotaan mitä julkaistu luettelo pitää sisällään. Yhteisöasiakkaiden tuloverotuksen julkiset tiedot pyritään julkaisemaan Vero.fi-sivulla 1.11.2012.

Lisätietoja
Linkit: Julkisten tietojen palvelu verotoimistojen asiakaspäätteillä 1.11.2012 alkaen
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Julkisten_tietojen_palvelu_verotoimistoj(17809)

Verotuksen julkiset tiedot
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Verotuksen_julkiset_tiedot(14762)

Tuloverotuksen julkiset tiedot tilattavissa
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Lehdistotiedotteet/Tuloverotuksen_julkiset_tiedot_tilattavi(22844)

Verotustietojen julkisuus:
Johtava asiantuntija Helena Hynynen, puh. 020 6124045

Tietojen luovuttaminen tiedotusvälineille:
Ylitarkastaja Heidi Oikarinen, puh. 020 6125288

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Julkisten tietojen luettelot ovat nähtävillä verotoimistoissa asiakaspäätteillä torstaina 1.11.2012 klo 9.00 alkaen verotoimistojen normaaleina aukioloaikoina.
Tweettaa

Lainaukset

Julkiset tiedot ovat verotuksen päättymishetken mukaisina. Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt muutokset eivät ole julkisia.
Johtava veroasiantuntija Helena Hynynen