Yritysverotus yhtenäistyy ja selkeytyy vuodenvaihteessa

Verohallinto näyttää suuntaa julkishallinnon sähköisten palveluiden edelläkävijänä. Suurin osa Verohallinnon nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista korvataan OmaVero-palvelulla vuosien 2017–2019 aikana. Lahjaveroilmoituksen voi jo nyt antaa OmaVerossa, ja vuodenvaihteessa siellä voi ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Lisäksi tulossa on useita muitakin veromuutoksia.

Kaikki ja henkilö- ja yritysasiakkaiden tärkeimmät asiointipalvelut keskitetään jatkossa OmaVero-palveluun. Tulevaisuudessa esimerkiksi kaikki veroilmoitukset voi antaa OmaVerossa. Tällä hetkellä veronmaksaja-asiakkaiden sähköiset palvelut ovat erillisiä palveluita, joihin kirjaudutaan erikseen.

Ensivaiheessa muutokset koskevat siis oma-aloitteisia veroja ja lahjaveroa, mutta yritys- ja yhteisöasiakkaiden tuloverotus sekä henkilöasiakkaiden tuloverotus siirtyvät OmaVeroon myöhemmin.  

Vuodenvaihteessa voimaan useita lakimuutoksia

Sähköisten palveluiden kehittämisen myötä yritysverotusta yhtenäistetään ja selkeytetään vuodenvaihteessa. Veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Oma-aloitteiset verot ilmoitetaan sähköisesti jo nykyisin varsin kattavasti: esimerkiksi osakeyhtiöistä 93 % antaa ilmoitukset verkkopalvelujen kautta. Veroilmoitus voidaan antaa paperilomakkeella ainoastaan erityisestä syystä, kuten esimerkiksi teknisten ongelmien vuoksi.

Verokauden valintaan ja muuttamiseen tulee lisää joustoa. Oma-aloitteiset verot maksetaan ja ilmoitetaan verokauden mukaisesti, joka on lähtökohtaisesti kalenterikuukausi. Ensi vuoden alusta yhä useampi voi valita verokaudekseen neljänneskalenterivuoden tai kalenterivuoden.

Hallitus on lisäksi esittänyt, että yritykset voisivat jatkossa valita tilittävätkö arvonlisäveron suorite- vai maksuperusteisesti. Yritys voisi valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta.

Muutokset helpottavat asiointia ja pienentävät hallinnollista taakkaa

Verohallinto on jo pitkään ollut valtionhallinnon eturintamassa uudistamassa ja yksinkertaistamassa kansalaisten ja yritysten sähköistä asiointia. Tulevien lakimuutosten myötä menettelyt yhtenäistyvät ja verotusta on helpompaa ennakoida. Verotusmenettelyn muutokset toteuttavat myös hallituksen norminpurun kärkihanketta”, kertoo lakimuutospäällikkö Elena Vigren Verohallinnosta.

Verohallinto järjestää lakimuutoksista verkkoseminaareja yrityksille ja yrittäjille. Seuraava verkkoseminaari lähetetään 9.12.2016. Verkkoseminaareihin voi ilmoittautua osoitteessa www.vero.fi/muutoksia2017.

Keskeiset muutokset:

 • Ilmoitukset tulee antaa sähköisesti.
 • OmaVero korvaa Verotili-palvelun.
 • Yhteenveto korvaa verotiliotteen.
 • Maksujen uusi viitenumero löytyy OmaVerosta.
 • Oma-aloitteisten verojen ilmoitus korjataan antamalla korvaava ilmoitus.
 • Seuraamusmaksuja selkeytetään.
 • Perintään siirto verotililtä poistuu.
 • Verokauden muuttamiseen tulee lisää joustoa. Useampi pienyritys voi valita neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn.
 • Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttö laajenee.
 • Metsätalouden veroilmoitusta ei jatkossa tarvitse antaa, jos verovuonna ei ole ollut verotukseen vaikuttavaa toimintaa.
 • Apteekkareiden maksama apteekkimaksu korvataan apteekkiverolla.
 • Lisäksi auto- ja valmisteverotus siirtyvät Tullilta Verohallinnon hoidettaviksi 1.1.2017 ja maahantuonnin arvonlisäverotus 1.1.2018.
 • Tutustu: vero.fi/muutoksia2017

Lisätietoja medialle: lakimuutospäällikkö Elena Vigren, puh. 029 512 4655 (verotusmenettelyn muutokset), ylitarkastaja Katja Sene, puh 029 512 4600 (OmaVero), ylitarkastaja Anna-Mari Seppälä, puh. 029 512 4092 (arvonlisäveromuutokset)

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2015 tilitimme yli 55 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit