Verohallinto täsmentää yhteisöverotuoton uutisointia

- Pahoittelemme, että olemme antaneet epätäsmällistä tietoa yhteisöverotuotosta, josta mm. YLE uutisoi 9.12., sanoo Verohallinnon viestintäjohtaja Martti Lahti. Uutisessa kerrottiin, että yhteisöjen verotuotot romahtivat lokakuussa. 

Ulkomaisen veron hyvittämisessä ei ole kyse verotuksen kierrättämisestä halvemman verotuksen maiden kautta, vaan sillä vältetään saman tulon kahdenkertainen verotus sekä Suomessa että toisessa valtiossa. Esimerkiksi suomalainen yritys maksaa kokonaisuudessa veroa Suomen 24,5 % verokannan mukaisesti, mutta vero voidaan maksaa osin Suomeen ja osin ulkomaille.

Verohallinnon antamissa tiedoissa kerrottiin verotuotoista, kun kyse oli verotilityksistä. On huomattava, että yhteisöveron tilitykset kalenterivuonna ja yhteisöveron tuotto verovuonna ovat eri asia. Tilityksissä on kyse veronsaajille kalenterivuoden aikana menevistä rahavirroista. Tilitykset koostuvat mm. ennakkoveroista, jäännösveroista ja ennakontäydennysmaksuista. Yhteisöveron tuotolla tarkoitetaan yhteisöasiakkaille verovuodelle määrättyä tuloveron määrää.

- Meidän olisi pitänyt käyttää termiä "verotilitykset" eikä "verotuotto", sanoo Martti Lahti. Esimerkiksi verovuoden 2011 yhteisöveron tuotto oli 4,72 miljardia euroa ja vastaavasti kalenterivuoden 2011 yhteisöveron tilitysten määrä oli 5,2 mrd euroa. Kalenterivuonna 2012 yhteisöveroa tilitetään veronsaajille 4,2 mrd euroa, mutta verovuoden 2012 yhteisöveron tuotto tiedetään vastaa marraskuussa 2013.

Vuoden 2012 tilitysten lasku johtuu mm. seuraavista muutoksista:

  • Ennakon täydennysmaksujen tilitykset vähenivät 454 milj. euroa eli 32 prosenttia. Yhteisöt voivat maksaa ennakoiden täydennysmaksuja 4 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen.
  • Ennakkoverojen tilitykset vähenivät 275 milj. euroa eli 8 prosenttia. Tästä 6 prosenttia johtuu yhteisöverokannan pienenemisestä.
  • Jäännösverojen tilitykset olivat negatiiviset eli veronmaksajille maksettiin palautuksia enemmän kuin veronsaajille kertymiä. Jäännösverojen tilitykset vähenivät 302 miljoonaa euroa. Tämä johtuu aiempiin verovuosiin kohdistuvista muutoksista.

Tilitysten perusteella ei voi tehdä päätelmiä verosuunnittelun, aggressiivisen verosuunnittelun tai veronkierron määrästä. Verohallinto muistuttaa, että verosuunnittelussa ei ole mitään laitonta. Verokertymän turvaamisen näkökulmasta kysymys nousee ongelmallisemmaksi vasta, kun siirrytään veronkierron puolelle. Tähän liittyen EU:n komissio on julkaissut 6.12.2012 toimintasuunnitelman entistä tehokkaammista toimista veropetoksia ja veronkiertoa vastaan.

Lisätietoja:

  • viestintäjohtaja Martti Lahti, gsm 040 1486 209
  • ylitarkastaja Mika Nissinen, gsm 040 5490 094

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Pahoittelemme, että olemme antaneet epätäsmällistä tietoa yhteisöverotuotosta, josta mm. YLE uutisoi 9.12., sanoo Verohallinnon viestintäjohtaja Martti Lahti. Uutisessa kerrottiin, että yhteisöjen verotuotot romahtivat lokakuussa.
Tweettaa

Lainaukset

Tilitysten perusteella ei voi tehdä päätelmiä verosuunnittelun, aggressiivisen verosuunnittelun tai veronkierron määrästä.
viestintäjohtaja Martti Lahti