Verohallinnon vuosi 2012: Huomio verovajeeseen ja veromyönteisyyteen

Verohallinto keräsi vuonna 2012 valtiolle, kunnille, seurakunnille ja metsänhoitoyhdistyksille 50,3 miljardia euroa, kertoo Verohallinnon tuore vuosikertomus. Määrä kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 2012 suomalaiseen julkiseen keskusteluun nousivat Verohallinnolle tärkeät kysymykset verovajeesta sekä kansalaisten ja yritysten veromyönteisyydestä.

”Verohallinnon on toimittava niin, että suomalaiset suhtautuvat edelleen myönteisesti verojen maksamiseen ja kansalaisten asenne harmaaseen talouteen on torjuva myös käytännössä. Pyrimme siihen, että asiakkaamme ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä osaavat ja haluavat toimia oikein ja ajoissa”, Verohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen kirjoittaa vuosikertomuksessa.

Tärkeä keino edistää verojen maksamista on kansalaisten ja yritysten ohjaaminen toimimaan oikein. Vuonna 2012 Verohallinto ryhtyi muun muassa kertomaan yrityksiä koskevista muutoksista uutiskirjeellä, jonka tilasi yli 8 000 yritystä ja tilitoimistoa.

Myös vaivattomat palvelut helpottavat veroasioiden hoitamista. Viime vuonna henkilöasiakkaille avautui verkkopalvelu, jossa he voivat itse tulostaa verokorttinsa. Kaikista veroilmoitustaan korjanneista 41 prosenttia teki sen sähköisesti.

Rakennusalalla otettiin käyttöön veronumerot harmaan talouden torjumiseksi. Verohallinto käytti harmaan talouden tarkastuksiin vuonna 2012 noin 34 prosenttia kaikesta tarkastuksiin käytetystä työajasta. Vuoden lopussa päättyneessä Rakennusalan verovalvontahankkeessa valmistui viiden vuoden aikana kaikkiaan 3 525 verotarkastusta, ja veroja pantiin maksuun yli 200 miljoonaa euroa.

Siirtohinnoitteluun liittyvissä verotarkastuksissa tehtiin lähes 300 miljoonan euron lisäysehdotukset yhtiöiden verotettavaan tuloon. Veroina se tarkoittaa 75–80 miljoonaa euroa.

Verotuksen painopiste siirtymässä

Vuosikertomuksen kanssa on julkaistu taskutilasto, joka antaa kokonaiskuvan Suomen verotuksen rakenteesta, veroperusteista ja kertymistä. Lisäksi julkaisussa verrataan Suomen verotusta muihin OECD-maihin.

Julkaisu kertoo muun muassa, että verotuksen painopiste on siirtymässä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen. Vuosina 2000–2011 kulutusverojen osuus Suomen verotuloista on noussut 31,7 prosentista 36,1 prosenttiin. Samaan aikaan tulo- ja varallisuusverojen osuus on laskenut 44,7 prosentista 37,2 prosenttiin. Vuonna 2011 arvonlisäverojen osuus veroista oli Suomessa 20,6 prosenttia, Ruotsissa 21,5 prosenttia ja Yhdysvalloissa 8,1 prosenttia.

Julkaisut verkossa:
 Vuosikertomus 2012
• Taskutilasto 2013

Lisätietoa tiedotusvälineille:
Vuosikertomus: viestintäsuunnittelija Terhi Karttunen, p. 020 550 3262
Taskutilasto: ylitarkastaja Riitta Ijäs, p. 020 612 4134

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Verohallinto keräsi vuonna 2012 valtiolle, kunnille, seurakunnille ja metsänhoitoyhdistyksille 50,3 miljardia euroa, kertoo Verohallinnon tuore vuosikertomus. Määrä kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuodesta.
Tweettaa

Lainaukset

Verohallinnon on toimittava niin, että suomalaiset suhtautuvat edelleen myönteisesti verojen maksamiseen ja kansalaisten asenne harmaaseen talouteen on torjuva myös käytännössä. Pyrimme siihen, että asiakkaamme ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä osaavat ja haluavat toimia oikein ja ajoissa
Verohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen