Verohallinnon vuosi 2013: yli 50 miljardia euroa yhteiskunnan käyttöön, asiakkaat tyytyväisiä

Verohallinto keräsi valtiolle, kunnille, seurakunnille ja metsänhoitoyhdistyksille 53,2 miljardia euroa. Tilitykset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 5,9 prosenttia, kertoo Verohallinnon tuore vuosikertomus.

”Työmme onnistumisen edellytyksenä on, että saamme ylläpidettyä ja edistettyä veromyönteistä ilmapiiriä Suomessa. Jos ihmiset kokevat verojen maksamisen hyödylliseksi ja tärkeäksi, he myös todennäköisemmin hoitavat velvoitteensa oikein”, pääjohtaja Pekka Ruuhonen kirjoittaa vuosikertomuksessa.

Vuonna 2013 palvelumme laatua eri kanavissa mitattiin ja tutkittiin enemmän kuin kertaakaan aiemmin. Vahvuuksiamme ovat selkeät, ymmärrettävät ja vakuuttavat sekä luotettavat vastaukset sekä hyvä palveluasenne. Verohallinnon ammatilliseen osaamiseen ja tehokkuuteen luotetaan vahvasti.

Keskeisenä tavoitteena verovajeen pienentäminen
Vuonna 2013 hyväksytyn strategiamme keskeinen tavoite on pienentää verovajetta. Verovajeella tarkoitetaan lainmukaisten ja todellisuudessa kertyvien verojen välistä erotusta.

Vuoden 2013 lopussa maksamatta olevia veroja oli 3,9 miljardia euroa. Verojäämistä 33 prosenttia (1,2 miljardia euroa) oli henkilöasiakkailta maksamatta jääneitä veroja. Näistä 734 miljoonaa oli jäännösveroja. Yritys- ja yhteisöasiakkailta on maksamatta 2,7 miljardia euroa veroja. Näistä noin 73 prosenttia (2 miljardia euroa) oli arvonlisäveroja ja työnantajasuorituksia.

Verovajeen mittaamisen kehittäminen aloitettiin vuonna 2013 yhteistyössä Tullin, Valtiovarainministeriön, Tilastokeskuksen sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa. Tavoitteena on kehittää realistinen, toistettava ja kansainvälisen tieteellisen arvioinnin kestävä arviointimenetelmä.

Taskutilastossa kokonaiskuva Suomen verotuksesta
Vuosikertomuksen kanssa on julkaistu taskutilasto, joka antaa kokonaiskuvan Suomen verotuksen rakenteesta, veroperusteista ja kertymistä. Lisäksi julkaisussa verrataan Suomen verotusta muihin OECD-maihin.

Julkaisut verkossa:

Lisätietoja
Vuosikertomuksesta: viestintäsuunnittelija Inka Leisma
puh. 020 612 3095

Taskutilastosta: ylitarkastaja Riitta Ijäs
puj. 020 612 4134

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Vuoden 2013 lopussa maksamatta olevia veroja oli Suomessa 3,9 miljardia euroa. Verojäämistä 33 prosenttia (1,2 miljardia euroa) oli henkilöasiakkailta maksamatta jääneitä veroja. Yritys- ja yhteisöasiakkailta on maksamatta 2,7 miljardia euroa veroja.
Tweettaa

Lainaukset

Työmme onnistumisen edellytyksenä on, että saamme ylläpidettyä ja edistettyä veromyönteistä ilmapiiriä Suomessa. Jos ihmiset kokevat verojen maksamisen hyödylliseksi ja tärkeäksi, he myös todennäköisemmin hoitavat velvoitteensa oikein.
Pekka Ruuhonen, pääjohtaja