Verohallinto korjaa verovapaita osinkoja koskevan määrittelyvirheen

Report this content

Verohallinto luovuttaa syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille sekä tuomioistuimille päiväsakon laskentaa varten tarvittavat verotustiedot ko. viranomaisten ylläpitämään sakonlaskentajärjestelmään. Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen mukaan sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan puhtaasta ansio- ja pääomatulosta. Keskimääräiseen kuukausituloon tulee laskea myös verovapaat osinkotulot ja tuloverolain 33d §:ssä mainitut verovapaat tulot. Verovapaiden osinkotulojen kuuluminen sakkojen määräytymisen perusteeksi tuli voimaan asetuksen muuttuessa vuonna 2005. Verottomat osinkotulot jäivät tuolloin Verohallinnossa huomioimatta tietokantojen määrittelyvaiheessa.

Verohallinto korjaa poimintaohjelmassa havaitun virheen ja luovuttaa tämän jälkeen korjatut tiedot sakonlaskentajärjestelmään. Määrittelyvirheen korjauksen arvioidaan kestävän noin kuukauden. Verohallinto on yhteydessä sakkoja määrääviin viranomaistahoihin ja sopii näiden kanssa menettelystä, jotta sakkojen määräytyminen voidaan toimittaa mahdollisimman oikeilla tiedoilla virheen korjaamisen aikana.

– Virhe on alentanut pääomatuloja saavien suomalaisten sakkoja, mutta tällä hetkellä emme pysty arvioimaan virheen vaikutusta sakkojen kokonaismäärään, kertoo viestintäjohtaja Martti Lahti. Verovapaiden tulojen osuus, jotka olisi laskuriin pitänyt toimittaa, on kaikista tuloista vuoden 2010 verotilaston mukaan vuositasolla laskettuna arviolta n. 2%.

Verohallinto tiedottaa asiasta välittömästi, kun verovapaiden osinkojen määrittelyvirhe on korjattu poimintaohjelmaan ja korjatut tiedot on luovutettu päiväsakonlaskentajärjestelmän käyttöön.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Verovapaiden osinkotulojen kuuluminen sakkojen määräytymisen perusteeksi tuli voimaan asetuksen muuttuessa vuonna 2005. Verottomat osinkotulot jäivät tuolloin Verohallinnossa huomioimatta tietokantojen määrittelyvaiheessa. Verohallinto tiedottaa asiasta välittömästi, kun verovapaiden osinkojen määrittelyvirhe on korjattu poimintaohjelmaan ja korjatut tiedot on luovutettu päiväsakonlaskentajärjestelmän käyttöön.
Tweettaa

Lainaukset

Virhe on alentanut pääomatuloja saavien suomalaisten sakkoja, mutta tällä hetkellä emme pysty arvioimaan virheen vaikutusta sakkojen kokonaismäärään
Viestintäjohtaja Martti Lahti