Rakennusalan käännetty verovelvollisuus on lisännyt arvonlisäveron tuottoa

Report this content

Verohallinnon uuden selvityksen mukaan rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus näyttää toimivan melko hyvin. Järjestelmään liittyvää systemaattista veronkiertoa tai uusia harmaan talouden ilmiöitä ei ole havaittu.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut selvitys rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskevan lainsäädännön vaikutuksista. Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus on ollut voimassa puolitoista vuotta. Käännetyn verovelvollisuuden tavoitteena on estää veronkiertoa aliurakointiketjussa sekä parantaa rehellisten yritysten kilpailutilannetta.

Uudistus on kasvattanut verotuottoa
Selvityksessä on laskettu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden vaikutus arvonlisäveron tuottoon rakentamisen toimialalla. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että käännetty verovelvollisuus on kasvattanut arvonlisäveron tuottoa toimialalla ainakin 75 miljoonaa euroa vuodessa. Mittaus suoritettiin analysoimalla verotilin tapahtumatietoja ja Verohallinnolle annettujen kausiveroilmoitusten tietoja. Tietoja vertailtiin ennen ja jälkeen verouudistuksen.

Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa
Selvityksessä tarkastellaan myös käännetyn verovelvollisuuden vaikutusta urakkaketjuun kuuluvien yritysten ilmoitus- ja maksukäyttäytymiseen. Havaintojen mukaan pääurakoitsijoiden osuus arvonlisäverosta on kasvanut merkittävästi ja alimman portaan aliurakoitsijoiden osuus maksettavasta arvonlisäverosta vastaavasti pienentynyt.

Ennakoidut riskit eivät ole toteutuneet
Lainsäädäntömuutoksen valmisteluvaiheessa arvioitiin, että käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käyttöönottoon liittyy riskejä. Arvioitiin muun muassa, että alalle saattaa ilmaantua ns. bulvaanipääurakoitsijoita, jotka jättävät arvonlisäveron tilittämättä. Selvityksessä on arvioitu riskien toteutumista verotarkastuksista kerättyjen havaintojen perusteella sekä Verohallinnon tietojen tilastollisella tarkastelulla. Selvityksessä käytössä olleen aineiston perusteella näyttää, että riskit ovat jääneet pääosin toteutumatta.

Tutustu selvitykseen
Selvityksen keskeiset tulokset on koottu Vero.fi:stä löytyvään asiantuntijakirjoitukseen:

• Tietoa harmaasta taloudesta: Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset
(http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Tietoa_harmaasta_taloudesta_Rakentamispa(25136))

Lisätietoja tiedotusvälineille:
johtaja Janne Marttinen, puh. 020 612 6066
apulaisjohtaja Marko Niemelä, puh. 020 612 6070
selvityksen tilaukset: htsy@vero.fi

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus on lisännyt arvonlisäveron tuottoa
Tweettaa

Lainaukset

Havaintojen mukaan pääurakoitsijoiden osuus arvonlisäverosta on kasvanut merkittävästi ja alimman portaan aliurakoitsijoiden osuus maksettavasta arvonlisäverosta vastaavasti pienentynyt.
Johtaja Janne Marttinen