Verohallinnon tehovalvonta ravintola-alalla on paljastanut harmaata taloutta

Ravintola-projektissa tarkastetuista 650 yrityksestä havaittiin puutteita veronmaksussa tai kirjanpidossa 70 prosentissa tarkastetuista tapauksista. Projektin tulosten perusteella yhtenä keinona harmaan talouden torjunnassa pidetään tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien käyttöönottoa Suomessa.

Vuoden 2015 keväällä aloitetussa Verohallinnon projektissa on paljastunut tulojen salaamista merkittävässä osassa tarkastetuista ravintoloista. Puutteita veronmaksussa ja kirjanpidossa oli 70 prosentissa tarkastetuista ravintoloista. Verohallinto on tehnyt poliisille rikosilmoituksen 45 tapauksessa ja 64 tapauksessa se on harkinnassa.

Tarkastetuille ravintoloille jaettuna maksettavan jälkiveron määrä on noin 18 500 euroa ravintolaa kohden. Jälkiverojen lisäksi seurauksena veronvälttelystä voi olla myös anniskelulupien menetys ja tuomio veropetoksesta.  

Tulojen salaaminen vaikeammaksi 

Verohallinto laatii selvityksen tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen osana hallituksen harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelmaa.

- Projektin tulosten valossa tyyppihyväksytyt kassajärjestelmät olisivat tervetullut uudistus myös Suomeen. Niiden myötä tulojen salaaminen ei olisi niin helppoa, projektipäällikkö Pia Ansamäki pohtii.

Tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien käyttöönotto tekisi tulonsalauksen vaikeammaksi ja helpottaisi valvontaa, kun liiketapahtumat tallentuisivat järjestelmiin aukottomasti. Yritykset voisivat hyödyntää niistä saatavia raportteja myös liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

Verotarkastuksissa käytetty riskilähtöistä kohdevalintaa

Verotarkastuksilla on myös neuvottu yrityksiä kirjanpidon puutteiden korjaamisessa. Valtaosa yrityksistä haluaakin maksaa verovelvoitteensa, mutta joskus vilpin tekemisen helppous houkuttaa rikolliselle tielle.

- Verotarkastuksilla on vaikutusta myös rehellisten ravintola-alan yrittäjien mahdollisuuksiin pärjätä kilpailussa. Tarkastukset tukevat Valtioneuvoston Harmaan talouden torjunnan kärkihankkeen tavoitetta markkinoiden toimivuuden ja terveen kilpailun turvaamisesta, Ansamäki kertoo.

Verotarkastukset on suunnattu toimijoihin, joilla on ollut riski verojen välttämisessä. Riskilähtöinen kohdevalinta näkyy tuloksissa, sillä tarkastetuista kohteista huomautettavaa on noin 70 prosentissa tapauksista.

Verotarkastuksen ravintola-projektin päätyttyä riskilähtöinen kohdevalinta tuo ravintoloita tarkastettavaksi myös jatkossa.

Lisätietoa:
Verohallinto, verotarkastuksen ravintolaprojekti,
Pia Ansamäki, projektipäällikkö, puh. 040 194 8699
Jarkko Orjala, valvontapäällikkö puh. 040 526 2633

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2015 tilitimme yli 55 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit