Henkilöasiakkaiden tuloverot kasvoivat lähes 600 miljoonaa vuonna 2015

Ensimmäiset tiedot vuoden 2015 tuloverotuksesta ovat saatavilla. Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 34,4 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi noin 660 miljoonaa euroa (2,0 %) edellisvuoteen verrattuna. Tuloverot kattavat Verohallinnon keräämistä veroista lähes kaksi kolmasosaa.

Henkilöasiakkaiden ansiotuloverot kasvoivat verovuonna 2015 lähes 430 miljoonaa euroa (+1,6 %). Henkilöasiakkaat maksoivat ansiotuloveroa yhteensä 27,4 miljardia.  

Pääomatuloverojen määrä nousi 163 miljoonaa (+6,5 %) verovuoteen 2014 verrattuna. Pääomatuloista maksettiin vuodelta 2015 pääomaverotuloja noin 2,6 miljardia.

Valtion saamat henkilöasiakkaiden tuloverot nousivat lähes 600 miljoonaa (+2,0 %) verrattuna edellisvuoteen. Yle-veroa määrättiin henkilöasiakkaille yhteensä 500 miljoonaa (+2,7 %) ja yhteisöille 22 miljoonaa (+4,3 %) euroa.

Kunnallisverojen yhteismäärä nousi 18,6 miljardiin, jossa kasvua oli 293 miljoonaa (+1,6 %). Kirkollisveroja kerättiin 912 miljoonaan, mikä oli 12 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2014 (-1,4 %). Kelalle tilitettävien sairasvakuutusmaksujen määrä laski 35 miljoonaa (-1,8 %). Sairasvakuutusmaksuja maksuunpantiin 1,9 miljardin edestä.

Yhteisöverotulot nousivat edellisvuoteen verrattuna

Verovuodesta 2014 alkaen yhteisöverokantaa alennettiin 24,5 prosentista 20,0 prosenttiin, mikä näkyi vuonna 2014 myös yhteisöverojen määrän pienenemisenä. Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2015 tuloveroja noin 4,5 miljardia euroa, mikä oli noin 63,8 miljoonaa (+1,5 %) enemmän kuin vuonna 2014.

Verovuonna 2015 tuloveroa maksoi 110 000 yhteisöä. Tuloveroa maksavien yhteisöjen lukumäärä on kasvanut vuodesta 2009 lähtien joka vuosi.

Veronsaajista kuntien osuudet yhteisöverosta kasvoivat, mutta valtion osuus laski. Kunnilla kasvua oli 82 miljoonaa (+5,2 %) ja seurakuntien osuus oli edellisen vuoden tasolla. Valtion osuus putosi jako-osuusmuutoksen seurauksena 20 miljoonaa euroa (-0,7 %). 

Tarkemmat analyysit ja kuntakohtaiset tilastot vero.fi:ssä

Verovuoden 2015 tarkemmat tiedot henkilöiden ja yhteisöjen verotuksesta julkaistaan keskiviikkona 9.11. Verohallinnon tilastotietokannassa.

Lisätietoja medialle:
Pääanalyytikko Aki Savolainen, 029 512 7743
Ylitarkastaja Riitta Ijäs, 029 512 4134.


Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2015 tilitimme yli 55 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Liitteet & linkit