Kuittivalvontaa jälleen marraskuussa

Verohallinto, Poliisi ja Aluehallintoviranomainen jalkautuvat jälleen marraskuun aikana yrityksiin valvomaan kuitin tarjoamista.

Käynneillä kiinnitetään huomiota erityisesti kuitin tietosisältöön sekä ohjataan yrittäjiä kuitintarjoamislakiin liittyvissä kysymyksissä. Puuttuvista tai puutteellisista kuiteista voidaan määrätä 300 - 1 000 euron laiminlyöntimaksu.

”Laki on ollut voimassa jo tämän vuoden alusta, joten toivomme kuittiasioiden olevan yrityksissä kunnossa. Viime kevään valvontakäynneillä havaittiin melko paljon puutteita kuittien tietosisällöissä. Kuiteista puuttuivat esimerkiksi yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot tai arvonlisäveron määrä. Joissakin yrityksissä maksukuitit tulostettiin pelkästään korttimaksupäätteestä, jonka tuloste ei sellaisenaan täyttänyt kuitille asettuja sisältövaatimuksia”, kertoo ylitarkastaja Liisi Peltokorpi Verohallinnosta.

Kuitintarjoamislaki vähentää harmaata taloutta

Elinkeinoharjoittajan on vuoden 2014 alusta alkaen pitänyt tarjota tavaran tai palvelun ostajalle kuitti, jos maksu suoritetaan käteisellä rahalla tai siihen rinnastettavalla maksutavalla.

Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettu laki koskee kaikilla toimialoilla toimivia elinkeinoharjoittajia, joiden liikevaihto ylittää 8 500 euroa tilikaudella. Lakia ei kuitenkaan sovelleta yleishyödylliseen yhdistys- ja harrastustoimintaan eikä maa- ja metsätalouden harjoittajiin. Lisäksi lain rajauksen ulkopuolelle jäävät esim. automaatista tapahtuva myynti, arpajaislainsäädännön mukainen toiminta sekä ulkotiloissa tapahtuva tori- ja markkinamyynti, johon ei liity alkoholijuomien vähittäismyyntiä tai anniskelua.

Lisätietoja kuitintarjoamislaista löytyy sivulta vero.fi/muistakuitti.

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Verohallinto, ylitarkastaja Liisi Peltokorpi, puh. 020 612 3877 (ajalla 31.10. - 4.11.2014 tarkastuspäällikkö Jouko Salovaara, puh. 020 613 2302)
Poliisihallinto, poliisitarkastaja Tarmo Lamminaho, puh. 040 760 5903
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen, puh. 029 501 6155

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit