Lätt för kunden - ingen separat räkning:Yle-skatten tas i bruk 1.1.2013

Yle-skatten finns på det nya skattekortet som skickas till kunderna i december-januari som en egen punkt i skattekortets beskattningsgrunder. Yle-skatten som träder i kraft i början av året tas ut automatiskt i samband med beskattningen.

Yle-skatten betalas inte på en gång utan månadsvis i samband med den normala beskattningen. Det skickas inte någon separat räkning eller krävs några andra åtgärder av kunderna.

Yle-skattens andel är 0,68 procent av de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna, maximalt 140 euro per år. Du betalar denna summa om dina årsinkomster är 20 588 euro.  Om årsinkomsterna är under 7 352 euro behöver man inte betala Yle-skatt eftersom ett belopp som underskrider 50 euro inte debiteras.

Yle-skatten gäller alla som fyllt 18 år oberoende av om man äger en tv-apparat eller annars använder rundradiotjänster eller inte.

För mer information om Yle-skatten besök vero.fi. Där finns också svar på ofta ställda frågor. För första gången svarar Skatteförvaltningen på kundernas frågor i chatten. Chatten som gäller Yle-skatten i skatt.fi är öppen 17.12.2012—18.1.2013.

Ytterligare information lämnas av:
- överinspektör Marja-Leena Karhula, tfn 020 612 4026

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Yle-skatten finns på det nya skattekortet som skickas till kunderna i december-januari som en egen punkt i skattekortets beskattningsgrunder. Yle-skatten som träder i kraft i början av året tas ut automatiskt i samband med beskattningen.
Tweettaa