Liechtensteinin tapaus: Verohallinto keräsi verot ja määräsi veronkorotukset

Liittyen viime päivinä uutisoituun ns. Liechtensteinin tapaukseen, Verohallinto haluaa oikaista uutisoinnin harhaanjohtavia väitteitä.

Kyseisissä tapauksissa Verohallinto on oikaissut verotuksen usean vuoden ajalta todellisten tuottojen perusteella ja määrännyt veronkorotuksia. Maksettavaksi määräämiemme verojen ja veronkorotusten yhteismäärä oli yli 10 miljoonaa euroa.

Uutisoinnissa on kyseenalaistettu Verohallinnon halukkuus tehdä rikosilmoituksia. Tosiasiassa teemme rikosilmoituksia päivittäin osana arkityötämme. Lähes kaikki viime vuosina tekemistämme rikosilmoituksista ovat johtaneet tuomioon.

Verohallinto ei tee rikosilmoitusta kevein perustein. Päätös rikosilmoituksen tekemisestä perustuu puhtaasti lakiin eikä esimerkiksi ihmisen sosioekonomiseen asemaan.

Jotta käytettävissämme ovat riittävät ja oikeat tiedot verotuksen toteuttamiseksi, etsimme ja hyödynnämme aktiivisesti uusia tietolähteitä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Koska tilanteet ovat uusia, joudumme hakemaan oikeuslaitokselta reunaehtoja sille, mitä kaikkia tietoja voimme verotuksen toimittamisessa käyttää.

Verohallinto ei lain mukaan voi kommentoida yksittäisten veronmaksajien verotusta.

Yhteydenotot: Verohallinnon Viestintäyksikkö: 020 612 5200

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Liechtensteinin tapaus: Verohallinto keräsi verot ja määräsi veronkorotukset
Tweettaa