Pankkiveron kertymä jäi odotettua pienemmäksi

Pankkiveroa kertyi verovuonna 2013 yhteensä 133,4 miljoonaa euroa. Veron tuottotavoite oli 170 miljoonaa euroa vuodessa (HE 167/2012), joten tavoitteesta jäätiin noin 37 mil-joonaa euroa.

Laki väliaikaisesta pankkiverosta astui voimaan 1.1.2013. Sen mukaan suomalaiset talletus-pankit maksavat vuosina 2013-2015 väliaikaista pankkiveroa. Verovelvollisten talletuspankkien määrä on 279.

Veron perusteena on Finanssivalvonnalle ilmoitettavien, pankkien vakavaraisuusvalvonnassa käytettävien riskipainotettujen erien määrä verovuotta edeltävän vuoden lopussa. Pankkiveron suuruus on 0,125 % riskipainotettujen erien määrästä.

Vuoden 2013 pankkiveron eräpäivä oli 30.4.

Lisätietoja medialle:

Ylitarkastaja Jukka Havukainen, p. 020 612 6274
Ylijohtaja ma. Raimo Öystilä, p. 020 613 7428

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Pankkiveroa kertyi verovuonna 2013 yhteensä 133,4 miljoonaa euroa. Veron tuottotavoite oli 170 miljoonaa euroa vuodessa (HE 167/2012), joten tavoitteesta jäätiin noin 37 mil-joonaa euroa.
Tweettaa