Pankkiveron kertymä jäi odotettua pienemmäksi

Pankkiveroa kertyi verovuonna 2013 yhteensä 133,4 miljoonaa euroa. Veron tuottotavoite oli 170 miljoonaa euroa vuodessa (HE 167/2012), joten tavoitteesta jäätiin noin 37 mil-joonaa euroa.

Laki väliaikaisesta pankkiverosta astui voimaan 1.1.2013. Sen mukaan suomalaiset talletus-pankit maksavat vuosina 2013-2015 väliaikaista pankkiveroa. Verovelvollisten talletuspankkien määrä on 279.

Veron perusteena on Finanssivalvonnalle ilmoitettavien, pankkien vakavaraisuusvalvonnassa käytettävien riskipainotettujen erien määrä verovuotta edeltävän vuoden lopussa. Pankkiveron suuruus on 0,125 % riskipainotettujen erien määrästä.

Vuoden 2013 pankkiveron eräpäivä oli 30.4.

Lisätietoja medialle:

Ylitarkastaja Jukka Havukainen, p. 020 612 6274
Ylijohtaja ma. Raimo Öystilä, p. 020 613 7428

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Pankkiveroa kertyi verovuonna 2013 yhteensä 133,4 miljoonaa euroa. Veron tuottotavoite oli 170 miljoonaa euroa vuodessa (HE 167/2012), joten tavoitteesta jäätiin noin 37 mil-joonaa euroa.
Tweettaa