Rakentamiseen liittyviä tietoja ilmoitettava Verohallintoon tästä päivästä lähtien

Rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava tietoja Verohallintoon tästä päivästä lähtien.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Kotitaloudetkin joutuvat ilmoittamaan tiedot rakennusluvan alaisista töistä, tosin kevyemmin kuin yritykset.

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15 000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot Verohallinnolle ennen rakennustarkastajan suorittamaa loppukatselmusta.

Ilmoitukset annetaan verkossa

Ilmoitukset annetaan joko sähköisellä verkkolomakkeella suomi.fi-palvelussa tai lähettämällä oman ohjelmistosovelluksen tuottama tiedosto ilmoitin.fi-palvelun kautta. Kotitalous voi antaa rakentamisilmoituksen suomi:fissä tai vero.fi:stä tulostettavalla paperilomakkeella.

Ensimmäinen ilmoitus on annettava viimeistään 5.9.

Lain tavoitteena on rakennusalan harmaan talouden kitkeminen ja toimialan kilpailun tervehdyttäminen. Ilmoitusten laiminlyönnistä voi tulla 15 000 euron sanktio.

Lisätietoja: vero.fi/rakentamisilmoitukset

Lisätietoja medialle: ylitarkastaja Sari Wulff 020 612 3833

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Liitteet & linkit