Ravintola-alan tehovalvonta tuloksekasta

Verotarkastuksen ravintolaprojektin seurauksena 62 yritykseltä on peruutettu anniskelulupa joko pysyvästi tai määräajaksi. Epäilyt ravintola-alan veronkierrosta näkyvät myös suomalaisilta saaduissa vihjetiedoissa.

Ravintola-alaa on tarkastettu tehostetusti vuonna 2015 alkaneessa Verohallinnon projektissa. Tähän mennessä veron välttämistä tai puutteita kirjanpidossa on havaittu noin 66 prosentissa tarkastetuista yrityksistä. Näistä noin kolmasosaa epäillään törkeästä kirjanpitorikoksesta tai veropetoksesta.

"Tehostettu valvonta ravintola-alalla on selvästi tarpeen. Verotarkastusten yhtenä tavoitteena on luoda rehellisille yrittäjille paremmat edellytykset pärjätä kilpailussa", ylitarkastaja Pia Ansamäki Verohallinnosta toteaa.

Ohimyynti vie anniskeluluvan

Verohallinto tekee yhteistyötä muiden viranomaisten, muun muassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kanssa, joka ohjaa alkoholilain toimeenpanoa aluehallintovirastoissa.

Verotarkastusten perusteella aluehallintovirastot ovat arvioineet ravintoloiden luotettavuutta ja taloudellisia edellytyksiä alkoholijuomien anniskeluun. Useissa tapauksissa havainnot esimerkiksi laajamittaisesta myynnistä ohi kassan ovat osoittaneet, että lakisääteiset lupaedellytykset eivät enää täyty. Tällöin aluehallintovirasto on peruuttanut anniskeluluvan.

"Anniskelun luvanvaraisuus mahdollistaa yhteisiä pelisääntöjä rikkovien tehokkaan poistamisen alalta", ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta toteaa.

Viranomaisyhteistyö on osoittautunut tarpeelliseksi ravintola-alan harmaan talouden torjunnassa. Yhteistyön avulla voidaan tehokkaasti kohdistaa tarvittavat toimet veroja vältteleviin yrityksiin.

Ravintola-ala näkyy vihjetietojen kärjessä

Ravintola-alan verotarkastuksista saadut tulokset ovat samansuuntaisia, kuin mitä ilmenee saaduista verovilppivihjeistä. Yrityksiä koskevista verovilppivihjeistä suurin osa, yli 14 prosenttia, on juuri ravintola-alalta. Kaikki saadut vihjetiedot käydään läpi ja osaa on hyödynnetty ravintolaprojektin tarkastuksissa.

"Vihjetietojen määrä kertoo siitä, että epärehelliset toimijat harmittavat suomalaisia", Ansamäki summaa.

Ravintolaprojekti jatkuu tämän kevään ajan. Alaa tullaan valvomaan viranomaisyhteistyönä myös projektin jälkeen.

Lisätietoja:

Verohallinto, verotarkastuksen ravintolaprojekti,
Pia Ansamäki, projektipäällikkö, puh. 020 613 5867
Jarkko Orjala, valvontapäällikkö, puh. 020 612 4434

Valvira, Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 610

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2015 tilitimme yli 55 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit