Uusia tilastoja tietokannassa: elinkeinoverotilastot laajasti julki nyt ensimmäistä kertaa

Verohallinto on julkaissut tarkempia tilastoja henkilöiden ja yhteisöjen verotuksesta. Yritykset tekivät vuonna 2015 yhteensä 403,7 miljardin euron liikevaihdon (-1,6 %). Henkilöasiakkaiden veronalaiset tulot olivat vuonna 2015 yhteensä 134,2 miljardia euroa (+1,8 %).

Tietokannassa tietoja voi hakea monilla eri tavoilla, mm. maakunnan ja kunnan perusteella.

Yhteisöasiakkaat: 845 suuryrityksen liikevaihto kattaa 56,2 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta

Vähintään 50 miljoonan euron liikevaihdon teki 845 suuryritystä. Tämän suuryritysjoukon liikevaihto oli 226,9 miljardia euroa, ja se kattoi 56,2 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Keskisuurten yritysten (2 919 kpl) yhteinen liikevaihdon arvo oli 61,4 mrd. euroa. Pienten yritysten (11 637 kpl) liikevaihdon arvo oli kokonaisuutena matalin 49,2 mrd. euroa, keskiarvoltaan noin 4,2 milj. euroa. Niin sanottujen mikroyritysten lukumäärä oli korkein 310,6 tuhatta, ja niiden liikevaihdon arvo oli 54,7 mrd. euroa, keskiarvoltaan noin 176,1 tuhatta euroa.

Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2015 tuloveroja yhteensä 4,5 miljardia euroa. Nousua vuoteen 2014 verrattuna oli yli 60 miljoonaa euroa (+1,5 %). Tuloveroa maksoi 110 000 yhteisöä verovuonna 2015 (+1,3 %). Yhteisöveron jakautumista koon mukaan voidaan havaita, että suuryritykset maksoivat yhteensä 39 % osuuden yhteisöveron kokonaismäärästä. Keskisuurten yritysten osuus oli 13,4 % yhteisöverosta, pienten yritysten osuus oli 13,2 % yhteisöverosta ja mikroyritysten osuus oli 16,2 % yhteisöverosta. Yhteisöveroa maksavat myös mm. yritykset, joilla ei ole tilastoitua liikevaihtoa, mikä selittää puuttuvan 18,2 % osuuden.

Henkilöasiakkaat: eniten veroja maksavat tuloluokkaan 35 000 - 54 999 kuuluvat henkilöt

Vuonna 2015 veronalaisia tuloja kertyi lähes 4,8 miljoonalle henkilöasiakkaalle. Henkilöasiakkaiden veronalaiset tulot olivat vuonna 2015 yhteensä 134,2 miljardia euroa, mikä oli 1,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Veronalaisia tuloja saaneiden lukumäärä kasvoi 1,2 prosenttia.

Veroja ja maksuja kertyy eniten tuloluokkaan 35 000–54 999 kuuluvilta henkilöasiakkailta. Tämä tuloluokka maksoi viime vuonna 29,0 % kaikista tuloveroista eli noin 8,8 mrd. euroa. Tähän tuloluokkaan kuuluu 19,2 % (887 000) henkilöasiakkaista. Alle 34 999 euroa tienaavien tuloluokkien osuus veropotista oli vuonna 2015 hieman pienempi kuin 2014. Vuonna 2015 he maksoivat 29,1 % henkilöasiakkaiden tuloveroista. Sen sijaan yli 75 000 euroa tienaavien osuus veroista hieman nousi, ja he (4,1 % henkilöasiakkaista) maksoivat lähes 27 % veroista.

Tilastojulkaisut  

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen välinen tilastoyhteistyö on osa laajempaa Verohallinnon tilastokokonaisuuden uudistusta. Yhteistyön ansiosta voidaan taata tilastojen laajempi kattavuus sekä palvella paremmin tilastotiedon tarvitsijoita tietokantapohjaisen PX-Web -sovelluksen avulla.

Lisätietoja medialle:
Yhteisö- ja yritysasiakkaat: ylitarkastaja Riitta Ijäs, p. 029 512 4134
Henkilöasiakkaat: pääanalyytikko Aki Savolainen, p. 029 512 7743

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2015 tilitimme yli 55 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Liitteet & linkit