Verohallinto on paljastanut harmaata taloutta taksitoimialan tehovalvonnassa

Luvanvaraista taksiliiketoimintaa on valvottu tehostetusti loppuvuonna 2015 alkaneessa Verohallinnon valvontaprojektissa. Tarkastuksissa on tullut esiin tapauksia niin kirjanpidon puutteista kuin harmaan talouden toimijoistakin. Toimialakohtainen verovalvonta on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi harmaan talouden torjunnassa.

Verohallinto aloitti taksitoimialan tehostetut verotarkastukset loppuvuonna 2015 alkaneessa projektissa. Tarkastuksia on valmistunut yli 180 kappaletta lokakuun loppuun mennessä. Pääosin riskikohteisiin suunnatut verotarkastukset ovat osoittaneet valvonnan taksitoimialalla tarpeelliseksi.

Veroasioiden hoitamisessa on havaittu puutteita 60 prosentissa tarkastetuista tapauksista. Tyypillisimpiä virheitä ovat tulojen salaaminen ja yksityiskulujen lisääminen kirjanpitoon. Verotarkastusten perusteella määrättävät jälkiverot ovat olleet keskimäärin noin 10.000 euroa. Harmaaseen talouteen liittyviä merkittäviä havaintoja, kuten tulonsalausta, on ilmennyt noin 30 prosentissa tarkastetuista tapauksista.

Puutteita veroasioiden hoitamisessa

Taksitoimialalla kuljetukset kirjautuvat taksamittariin, joka toimii samalla taksiauton kassakoneena. Mittarista on tulostettavissa muutamalla napinpainalluksella ajovuororaportteja sekä päivä-, kuukausi- että vuositasolla. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan mittariraportit tulisi liittää osaksi kirjanpitoaineistoa. Verotarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella mittariraportit puuttuvat useissa tapauksissa kirjanpitoaineistosta joko osin tai kokonaan.

”Projektin tuloksena voidaan todeta, että taksamittariraporttien kirjanpidolliseen käsittelyyn kaivataan vielä täsmennystä. Tässä yhteydessä taksiyrittäjien ja heidän kirjanpitäjiensä olisi hyvä käydä läpi keskinäiset menettelyt ja saattaa ne vastaamaan Verohallinnon ohjeistusta”, taksitoimialan verotarkastusprojektia vetävä tarkastuspäällikkö Onni Kulla kertoo.

Kullan mukaan Ruotsissa on tulossa ensi vuonna käyttöön järjestelmä, jossa taksiautojen taksamittaritiedot siirtyvät automaattisesti sähköisiin datakeskuksiin. Tätä mallia voitaisiin Suomessakin harkita käyttöönotettavaksi.

Taksien tehovalvonta kohdistuu luvanvaraisiin taksiyrittäjiin

Valvontaprojektissa toimialaa valvotaan laajasti. Verohallinnon tarkastukset on kohdistettu pääosin toimijoihin, joiden osalta eri tietoja analysoimalla on havaittu riski väärin toimimisesta. Virheet eivät aina tarkoita, että olisi tarkoituksella toimittu väärin. Kyseessä voi olla myös tietämättömyyttä siitä, miten veroasiat tulisi hoitaa. Tällöin yrittäjää ohjataan toimimaan jatkossa oikein.

”Suuri osa taksiautoilijoista on rehellisiä yrittäjiä, vaikka tarkastustulosten perusteella näyttääkin siltä, että toimialalla on paljon harmaata taloutta. Verotarkastusten yhteydessä on tavattu myös yrittäjiä, joiden verotusasioiden hoitaminen on ollut erinomaisella tasolla”, taksitoimialan verovalvontaprojektia vetävä tarkastuspäällikkö Kulla muistuttaa.

Taksien verovalvontaprojektissa valvotaan luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittajia. Muiden taksialan toimijoiden valvonnan osalta Verohallinto tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Taksitoimialan verotarkastusprojekti jatkuu ensi kevääseen.

Lisätietoja:

Taksitoimialan verovalvontaprojekti, tarkastuspäällikkö Onni Kulla
Mediayhteydenotot:
029 512 5201

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2015 tilitimme yli 55 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit