Verohallinto valitsi Fast-Nortal-ryhmittymän uuden verotusjärjestelmänsä toimittajaksi

Verohallinto korvaa kymmeniä verotuksen tietojärjestelmiä yhdellä. IBM on valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen.

Verohallinto uudistaa tietojärjestelmiään ja siirtyy jatkossa noin seitsemästäkymmenestä eri verosovelluksesta yhteen ohjelmistoon. Kilpailussa valittu Fast Enterprisen Gentax on yksi eniten käytössä olevista verotuksen ohjelmistoista.

Ohjelmiston toimittava Fast Enterprises on yhdysvaltalainen ict-yritys ja alansa johtavia yrityksiä.  Nortal on puolestaan suomalais-virolainen it-yritys ja on yksi Verohallinnon nykyjärjestelmien toimittajista.

Fast-Nortal-ryhmittymän toimitusprojektin hinta lisensseineen on noin 62 miljoonaa euroa ja hankinnan kokonaisarvio 15 vuodelle noin 226 miljoonaa euroa.

Kilpailutus toteutettiin ns. neuvottelumenettelyllä, jossa kolmen avoimessa kilpailussa valitun järjestelmätoimittajan kanssa käytiin yksityiskohtaisesti läpi Verohallinnon tarpeita. Loppuvaiheessa tarjouksen jättivät IBM ja Fast-Nortal-ryhmittymä.

IBM:n tarjous hylättiin perustuen poikkeuksellisen alhaiseen hintaan.  IBM on valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen.
Hylkäys perustuu hankintalain säännökseen, jonka mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. IBM:n toimitusprojektin hinta lisensseineen olisi ollut noin 38 miljoonaa euroa ja kokonaisarvo 15 vuodelle noin 143 miljoonaa euroa.

–  Verohallinto teki kaksi erillistä vertailuarviota vastaavista toimituksista. Niiden molempien perusteella IBM:n tarjous oli poikkeuksellisen alhainen hinnaltaan eikä kokonaisuudessaan uskottava. Meille keskeistä on toimintavarmuus ja verotuksen onnistuminen tulevaisuudessakin, kertoo Verohallinnon tietohallintojohtaja Markku Heikura.

–  Valituksen johdosta Verohallinto harkitsee jatkotoimenpiteitä. Ensimmäiseksi haemme markkinaoikeudelta lupaa solmia sopimus valitun toimittajan kanssa. Muilta osin hankkeen valmistelu jatkuu suunnitelmien mukaisesti, sanoo Heikura.

Haastattelupyynnöt:

Jouni Vauhkonen
Viestintäasiantuntija
020 612 4120
jouni.vauhkonen@vero.fi

Martti Lahti
Viestintäjohtaja
040-1486 209

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Verohallinto uudistaa tietojärjestelmiään ja siirtyy jatkossa noin seitsemästäkymmenestä eri verosovelluksesta yhteen ohjelmistoon. Kilpailussa valittu Fast Enterprisen Gentax on yksi eniten käytössä olevista verotuksen ohjelmistoista.
Tweettaa