Veronpalautukset ja jäännösveron 1. erä maksuun joulukuussa

Verohallinto maksaa verovuoden 2011 veronpalautukset pankkitileille 5.12. päivän aikana.
Verovuoden 2011 jäännösveron 1. erä on maksettava 3.12.2012. Veronpalautusten ja jäännösverojen määrä vaihtelee asiakasryhmittäin.

Veronpalautukset välitetään keskitetysti Pohjola Pankin kautta muihin pankkeihin yhtenäisen euromaksualueen standardin mukaisina SEPA-maksuina. Palautukset eivät ole tästä syystä asiakkaiden tileillä heti puolenyön jälkeen, kuten aiempina vuosina. Jos asiakas ei ole ilmoittanut Verohallinnon tilinumeroaan, OP-Pohjola lähettää asiakkaalle ilmoituksen maksuosoituksesta. Maksuosoitukset lunastetaan OP-Pohjola-ryhmän osuuspankkien konttoreista.
 
• Veronpalautusten maksuaikataulu joulukuussa: http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Veronpalautusten_maksuaikataulu_joulukuu(25201)

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Jäännösveron ensimmäinen erä on maksettava viimeistään 3.12.2012 ja toinen erä 4.2.2013.

• Verovuoden 2011 jäännösveron eräpäivät lähestyvät: http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Verovuoden_2011_jaannosveron_erapaivat_l(25129)

Veronpalautuksia henkilöasiakkaille 2,3 miljardia euroa
Veronpalautuksia eli ennakonpalautuksia maksetaan 3,3 miljoonalle henkilölle yhteensä 2,3 miljardia euroa. Keskimääräinen henkilöasiakkaan palautus on 685 euroa.

Tulonsaajaryhmittäin tarkasteltuna palkansaajien osuus veronpalautusten kokonaismäärästä on 73 prosenttia, maatilatalouden harjoittajien osuus 6 prosenttia, elinkeinonharjoittajien osuus 7 prosenttia ja eläkeläisten osuus 9 prosenttia. Veronpalautusta saaneista eläkeläisistä 65 prosenttia saa palautusta korkeintaan 100 euroa, kun taas palautusta saaneista elinkeinonharjoittajista 48 prosenttia saa yli 1 000 euroa.

Veronpalautuksia maksetaan 42 441 yhteisölle yhteensä 422 miljoonaa euroa. Keskimääräinen palautus on 9 937 euroa.

Jäännösveroja 741 000 henkilöasiakkaalle
Jäännösveroja tulee maksettavaksi 741 tuhannelle henkilöasiakkaalle yhteensä 1,0 miljardi euroa. Keskimääräinen jäännösvero on 1 415 euroa.

Tulonsaajaryhmittäin tarkasteltuna palkansaajien osuus jäännösverojen kokonaismäärästä on 43 prosenttia, maatilatalouden harjoittajien osuus 13 prosenttia, elinkeinonharjoittajien osuus 21 prosenttia ja eläkeläisten osuus 7 prosenttia. Jäännösveroja maksavista palkansaajista 47 prosentilla ja eläkeläisistä 65 prosentilla jäännösvero on 10–250 euroa.

Jäännösveroja tulee maksettavaksi 45 037 yhteisölle yhteensä 389 miljoonaa euroa. Keskimääräinen jäännösvero on 8 644 euroa.

Tarkemmat tilastotaulukot löytyvät Vero.fi:stä:

• Henkilöasiakkaiden ennakot, ennakonpalautukset ja jäännösverot verovuodelta 2011 tulonsaajaryhmittäin:
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Verohallinnon_tilastoja_Henkiloasiakkaid(24470)
• Yhteisöasiakkaiden ennakot, ennakonpalautukset ja jäännösverot verovuodelta 2011 yritysmuodoittain:
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Verohallinnon_tilastoja_Yhteisoasiakkaid(24464)
• Jäännösverot ja ennakonpalautukset verovuodelta 2011 maakunnittain*: http://www.vero.fi/fi-FI/Verohallinnon_tilastoja_Henkiloasiakkaid(24470
• Jäännösverot ja ennakonpalautukset verovuodelta 2011 kunnittain*: http://www.vero.fi/fi-FI/Verohallinnon_tilastoja_Yhteisoasiakkaid(24464)
*Tilastoissa eivät ole mukana muun muassa pienimmän perittävän määrän alle jäävät jäännösverot eivätkä pienimmän palautettavan määrän alle jäävät ennakonpalautukset, minkä vuoksi luvut poikkeavat hieman tulonsaajaryhmittäin ja yritysmuodoittain luokitellusta aineistosta.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Ylitarkastaja Riitta Ijäs, 020 612 4134
Ylitarkastaja Jyrki Einiö, 020 612 4143

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Verohallinto maksaa verovuoden 2011 veronpalautukset pankkitileille 5.12. päivän aikana. Verovuoden 2011 jäännösveron 1. erä on maksettava 3.12.2012. Veronpalautusten ja jäännösverojen määrä vaihtelee asiakasryhmittäin.
Tweettaa