Verotulojen kehityksestä tarjolla entistä tarkempaa tilastotietoa

Kuukausittainen Verotulojen kehitys -tilasto tehdään syyskuun alusta lähtien Tilastokeskuksen ja Verohallinnon yhteistyönä. 

Tilastokeskus tuottaa Verohallinnon aineistoista tilastot, joiden julkaisusta ja tilastoihin liittyvästä analyysistä vastaa edelleen Verohallinto. Tilastoyhteistyön avulla saadaan entistä yksityiskohtaisempaa tietoa verotulojen kehityksestä.

Verotulojen kehitys -tilasto julkaistaan Verohallinnon verkkosivuilla joka kuukauden seitsemäs arkipäivä. Ensimmäinen Tilastokeskuksen tuottama Verotulojen kehitys -tilasto on saatavilla vero.fi:ssä keskiviikkona 9.9. klo 12.

Verotulojen kehitys -tilasto sisältää tiedot kertymistä ja palautuksista

Verohallinto kerää vuodessa 54 miljardia euroa verotuloja. Verotulojen kehitys -tilasto sisältää verokertymä- ja palautustiedot verolajeittain sekä toimialoittain. Suurimman verokertymän tuottavat henkilöasiakkaiden tulovero, arvonlisävero sekä yhteisövero. Tilastoissa mukana olevista kausiveroilmoitustiedoista saadaan puolestaan reaaliaikaista tietoa ansiotulojen, palkkasumman sekä ilmoitetun arvonlisäveron kehityksestä. Näiden perusteella on mahdollista päätellä talouden kehitystä. Tilastoon liittyy lisäksi katsaus, joka avaa tilastolukuja ja nostaa esiin tärkeimpiä muutoksia verotulojen kehityksessä. Katsauksessa pyritään ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan myös tulevia verokertymiä.

Tilastotuotannon siirron myötä tilastojen sisältö laajenee entisestään. Jatkossa verolajit esitetään tilastotaulukoissa nykyistä tarkemmalla tasolla. Kaikki kertymät ja palautukset esitetään myös verovuosikohtaisesti ja yritysten maksamat verolajit eritellään lisäksi toimialakohtaisesti. Toimialatietona siirrytään tässä yhteydessä käyttämään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008).

Myöhemmin syksyllä tulossa kattava henkilöasiakkaiden tuloverotilastopaketti

Verotulojen kehitys -tilaston tuotannon siirtyminen Tilastokeskukselle on osa laajempaa Verohallinnon tilastokokonaisuuden uudistusta. Verotilastojen tuotannon uudistus laajenee loppusyksystä henkilöasiakkaiden tuloverotilastoihin, jotka julkaistaan verotuksen valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2016 Tilastokeskukselle siirtyvät lisäksi kiinteistöverotilastot, tulokehitystilastot, elinkeinoverotilastot sekä myös muita tilastoja.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyön avulla voidaan taata jatkossa tilastojen laajempi kattavuus sekä palvella paremmin tilastotiedon tarvitsijoita uuden tietokantapohjaisen PX-Web-jakelujärjestelmän kautta. Muutosten myötä myös tilastojen käytettävyys ja laatu paranevat.

Tutustu tilastoon:
Verotulojen kehitys elokuussa

Lisätietoja medialle:
ylitarkastaja Matti Luokkanen, Verohallinto, p. 020 612 4110
apulaisjohtaja Raimo Öystilä, Verohallinto, p. 020 613 7428

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 54 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit