Verovelkarekisteriä koskeva lainsäädäntö on vahvistettu

Verovelkarekisteriä koskeva lainsäädäntö on vahvistettu ja rekisteri otetaan käyttöön lain voimaantulopäivänä 1.12.2014.

Verovelkarekisterissä julkaistaan joulukuusta lähtien tieto siitä onko yrityksellä, elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinotoimintaa harjoittavalla kuolinpesällä verovelkaa tai ilmoituspuutteita.

Verovelkarekisterin tavoitteena on ehkäistä laiminlyöntejä ja heikentää harmaan talouden toimijoiden toimintaedellytyksiä. Rekisteri tukee tilaajavastuu- ja hankintalain asettamien velvoitteiden täyttämistä sekä edistää yhteiskunnallista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Verovelan tarkkaa määrää ei kerrota verovelkarekisterissä

Rekisterissä julkaistaan tieto siitä, jos asiakkaalla on verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä edellisten 6 kuukauden ajalta, mikäli kausiveroilmoituspuutetta ei ole korjattu. Verovelan tarkkaa euromäärää ei julkaista rekisterissä.

Verovelkarekisterissä olevia tietoja voi tarkastella Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta. Yritysten verovelkatietoja voi hakea järjestelmästä ilman tunnistautumista. Elinkeinonharjoittajien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien verovelkatietojen tarkastelu puolestaan edellyttää Katso-tunnistautumista ja tietoja saa käyttää ainoastaan tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin käyttötarkoituksiin. Elinkeinonharjoittaja, jolla on käytössään Katso-tunniste, voi tarkistaa palvelusta myös omat verovelkarekisteritietonsa.

Jos asiakkaalla on voimassaoleva maksujärjestely Verohallinnon kanssa, rekisterimerkintää ei tehdä. Myös täytäntöönpanokielto voi vaikuttaa merkintään.

Verovelkaisille asiakkaille kirje lokakuussa

Ennen rekisterin käyttöönottoa Verohallinto lähettää tiedotuskirjeen kaikille niille asiakkaille, joilla on tällä hetkellä verovelkaa. Kirjeen saavat nekin asiakkaat, joilla on verovelkaa alle 10 000 euroa ja jotka eivät tule olemaan rekisterissä.

Verovelkarekisterissä julkaisu koskee myös ennen rekisterin käyttöönottoa syntynyttä verovelkaa.

Rekisterimerkintä ei ole lopullinen, vaan yritys poistetaan rekisteristä sen jälkeen kun maksu on saapunut Verohallinnolle.

Lisätietoja verovelkarekisteristä: vero.fi/verovelkarekisteri
Lisätietoja medialle: Veronkantoyksikön viestintä 020 612 2317.

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit