Vuoden 2012 tuloverotus: Kotitalousvähennyksissä lähes 180 miljoonan euron pudotus

Verohallinnon julkaisemat uudet tilastot kertovat miten henkilöiden ja yritysten tulot ja vähennykset kehittyivät verovuonna 2012.

Ansiotulot nousivat, osinkotulot ja luovutusvoitot laskivat
Henkilöasiakkaiden tulot verovuonna 2012 olivat yhteensä 127,7 miljardia euroa (+ 3,2 %). Tästä ansiotuloa oli 117,7 miljardia euroa (+ 4,1 %) ja pääomatuloa 10,0 miljardia euroa (- 5,9 %).

Ansiotuloista palkkatuloja oli yhteensä 80,5 miljardia euroa (+ 3,7 %), eläketuloja 26,2 miljardia euroa (+ 5,6 %) ja työttömyyskorvauksia 3,5 miljardia euroa (+ 13,0 %).

Pääomatuloista osinkotuloja oli yhteensä 3,8 miljardia euroa (- 8,3 %), vuokratuloja 1,4 miljardia euroa (+ 2,1 %) ja luovutusvoittoja 2,6 miljardia euroa (-33,9 %). Osinkotuloista n. 2,2 miljardia euroa on verovapaita osinkotuloja.

Kotitalousvähennykset vähenivät 37 prosenttia
Henkilöasiakkaiden ansiotuloista vähennettiin muun muassa kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja yhteensä 1 545 miljoonaa euroa (+1,2 %), työmarkkinajäsenmaksuja 619 miljoonaa euroa (+2,6 %) ja eläkevakuutusmaksuja 5 069 miljoonaa euroa (+10,1 %).

Kotitalousvähennys vähennetään suoraan maksettavaksi tulevasta verosta. Verovuonna 2012 kotitalousvähennysten yhteismäärä laski 307 miljoonaan euroon (-37 %). Vuodesta 2012 alkaen kotitalousvähennystä saattoi saada enintään 2 000 euroa, kun vuonna 2011 enimmäismäärä oli 3 000 euroa. Suurin osa vähennyksestä kohdistui asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen.

Yritysten tuloissa nousua ja laskua
Yhteisöjen verotettavat tulot verovuodelta 2012 olivat 20,4 miljardia euroa (+3,9 %) ja elinkeinonharjoittajien 5,3 miljardia euroa (+ 2,5 %). Avoimien ja kommandiittiyhtiöiden jaettavat yritystulot olivat puolestaan 1,1 miljardia euroa (- 6,6 %).

Tarkemmat tilastot vero.fi:stä
Tarkemmat tilastot löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta. Tilastotaulukot henkilöasiakkaiden tuloista on luokiteltu tulonsaajaryhmittäin ja tuloluokittain. Kotitalousvähennyksestä löytyy tietoa kunnittain ja ostettavan työn luonteen mukaan luokiteltuna. Yritysten tulot on puolestaan luokiteltu muun muassa yritysmuodon, toimialan ja liikevaihdon mukaan.

Tutustu tilastoihin:
• Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot verovuonna 2012
• Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden vähennykset verovuonna 2012
• Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tulot verovuonna 2012

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Tilastot: Ylitarkastaja Riitta Ijäs, puh. 020 61 24134

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Henkilöasiakkaiden tulot verovuonna 2012 olivat yhteensä 127,7 miljardia euroa (+ 3,2 %). Tästä ansiotuloa oli 117,7 miljardia euroa (+ 4,1 %) ja pääomatuloa 10,0 miljardia euroa (- 5,9 %).
Tweettaa