Yritysten on ilmoitettava ensimmäiset rakentamiseen liittyvät tiedot Verohallintoon tänään

Heinäkuun tiedot rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava Verohallintoon viimeistään tänään 5.9.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä.

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15 000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.

Ilmoitukset annetaan verkossa

Ilmoitukset annetaan joko sähköisellä verkkolomakkeella Suomi.fi-palvelussa tai lähettämällä oman ohjelmistosovelluksen tuottama tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun kautta.

Lain tavoitteena on rakennusalan harmaan talouden kitkeminen ja toimialan kilpailun tervehdyttäminen. Ilmoitusten laiminlyönnistä voidaan määrätä jopa 15 000 euron suuruinen sanktio. Verohallinto pyrkii alkuvaiheessa ensisijaisesti ohjaamaan ilmoitusvelvolliset toimimaan oikein, joten laiminlyöntimaksujen määräämiseen suhtaudutaan maltillisesti.

Lisätietoja: vero.fi/rakentamisilmoitukset

Lisätietoja medialle: ylitarkastaja Sari Wulff 020 612 3833

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset

Avainsanat:

Yrityksestä

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan omatoimisesti ja oikein.

Liitteet & linkit