Veronmaksajat laski: Palkkaverojen progressio kiristyy, ostovoima lähellä nollaa

Palkkasovun ja hallitusohjelman verolinjaukset merkitsevät ansiotulojen verotuksen pysymistä vuonna 2016 käytännössä lähellä vuoden 2015 tasoa. Esimerkiksi keskituloisen 3200 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti alenee 0,2 prosenttiyksikköä 30,9 prosentista 30,7 prosenttiin.

Palkkaverotuksen progressio kiristyy vuonna 2016. Keskimääräistä alempaa 2000 euron palkkaa saavan verotus kevenee 0,5 prosenttiyksikköä. Hyvää 7000 euron kuukausipalkkaa ansaitsevan verotus puolestaan kiristyy 0,2 prosenttiyksikköä.

Nettopalkan ostovoima pysyy vuonna 2016 lähellä vuoden 2015 tasoa. Keskituloisen palkansaajan ostovoima paranee 0,2 prosenttia. Palkkatulojen noustessa myös ostovoimakehitys kääntyy näillä näkymin hieman negatiiviseksi.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on nyt sovitun työttömyysvakuutusmaksun korotuksen sekä aiempien hallitusohjelman veroratkaisujen lisäksi huomioitu myös arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,3 prosenttia ja hintatason 1,4 prosenttia vuonna 2016. Arvioitu ansiokehitys pitää sopimuskorotusten lisäksi sisällään muun muassa liukumien vaikutuksen.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää työttömyysvakuutusmaksun korotusta haasteena hallitusohjelman verolinjausten toteutumisen kannalta.

- Hallitusohjelman mukaan kenenkään palkkaverotus ei vaalikaudella kiristy. Nyt näin kuitenkin uhkaa käydä keskimääräistä suuremmilla palkkatuloilla heti vuonna 2016.

- Hallituksen on myöhemmin kesällä syytä täsmentää vuotta 2016 koskevat veroratkaisunsa niin, että palkkaverotuksen kiristymiseltä pystytään kaikissa tuloluokissa välttymään myös nyt linjattu työttömyysvakuutusmaksun korotus huomioiden.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Palkansaajan tuloveroprosentin ja ostovoiman arvioitu muutos 2016 löytyy osoitteesta www.veronmaksajat.fi

Avainsanat: