Viking Line Abp KORJAUS LIPUTUSILMOITUKSESTA LÄHETETTY 20.06.2019 KLO 10.30

Viking Line Abp KORJAUS LIPUTUSILMOITUKSESTA 20.06.2019, klo 15.00


VIKING LINE ABP:N KORJAUS: ARVOPAPERINMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

20.6.2019 klo 10.30 julkaistussa pörssitiedotteessa oli virheellisesti ilmoitettu Jesper Blomsterlundin omistavan 0 osaketta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen. Oikea osakemäärä on 1050 osaketta.

Korjattu tiedote on kokonaisuudessaan alla:

Viking Line Abp on vastaanottanut 19.6.2019 Jesper Blomsterlundilta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jesper Blomsterlundin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Ab Rafael:n ja Rafaels Export Ab:n omistusosuus on alittanut 5 prosentin rajan Viking Line Abp:n osakkeista ja äänimäärästä 19.6.2019.

Jesper Blomsterlundilla on ilmoituksen päivänä 1050 osaketta.

Jesper Blomsterlundin omistusosuus ilmoituksen mukaan:

VIK1VOsakkeiden%osakkeistaViking Line Abp:n
ISIN: FI0009005250lukumääräja äänistäosakkeiden ja äänten yhteismäärä
    
Osuus liputusrajan1 0500,00 %10.800.000
saavuttamisen tai   
rikkoutumisen jälkeen   
    
Edellisessä541.9235,01 %10.800.000
liputusilmoituksessa   
Ilmoitettu osuus   

Viking Line Abp:n osakepääoma koostuu 10.800.000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jan Hanses
puh +358 18 27 000Tilaa