Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2018

Report this content

Viking Line Abp         YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET          18.4.2018, klo 15.00

Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2018

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18. huhtikuuta 2018 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkona jaetaan 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantaina 20. huhtikuuta 2018 ja osingon maksupäivä on perjantaina 27.huhtikuuta 2018. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin uudelleen ja yhtiön hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G. Nordström sekä Peter Wiklöf. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Ylva Eriksson ja KHT Petter Lindeman sekä varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

VIKING LINE ABP


Jan Hanses
Toimitusjohtaja

Tilaa