Onnelanpolun 50 vuoden elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjen kokonaismäärä rakennuksen bruttoneliötä kohden on 0,63 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, josta suurimman osan muodostaa elin


Matalaresoluutio

Korkearesoluutio

Alkuperäinen resoluutio

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa