Big dataa metsien, maa- ja kalatalouden vastuulliseen hyödyntämiseen

VTT kehittää osana kansainvälistä konsortiota uusia ratkaisuja maa-, metsä- ja kalatalouden resurssien vastuulliseen ja kestävään käyttöön. Tavoitteena on hyödyntää Big dataa erityisesti biotalouden raaka-ainetuotannossa ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi. Suomi keskittyy MHG Systemsin vetämissä piloteissa erityisesti uuden metsädatan mahdollistamiin palveluihin.

EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoittamassa Data-Driven Bioeconomy -projektissa (DataBio) käsitellään päätöksenteon tueksi biotalouden massiivisia tietovirtoja, jotka kerätään maaperään ja ilmaan sijoitetuilta antureilta sekä lento- että satelliittikuvista.

Hankkeen 26:ssa maatalous-, metsä- ja kalastuspilotissa kehitetään yhteisiä ohjelmistoja tietovirtojen analysointiin ja jatkojalostamiseen. Pilottien tulosten ja uusien ratkaisujen odotetaan myös synnyttävän uutta liiketoimintaa sekä lisäävän Big data -menetelmien käyttöä biotalouden alkutuotannossa.

Suomen metsäpiloteista mallia eurooppalaisille

Vaikka Suomessa on maailman paras metsävaratieto metsänomistajien ja toimijoiden käytettävissä Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun ja muiden sähköisten palvelujen kautta, metsätalouden tuottavuutta voidaan parantaa kestävällä tavalla uusilla kaukokartoitusmenetelmillä.

”Metsänhoitoon keskittyvissä Suomen piloteissa kehitetään etähavainnointiin ja datan jakamiseen perustuvia uusia työkaluja ja toimintamalleja, jotka auttavat metsänomistajia ja muita osapuolia parantamaan metsän kasvua ja taloudellista tuottoa kestävällä tavalla. Tämä on askel eteenpäin useimmissa Euroopan maissa, joissa perinteiset metsänhoitomenetelmät perustuvat staattisiin, istutusvaiheessa laadittuihin suunnitelmiin, mutta joissa puuttuu työkaluja suunnitelmien toteutumisen seuraamiseen”, sanoo hankkeen teknisestä koordinoinnista vastaava tutkimusprofessori Caj Södergård VTT:ltä.

Satelliittikuvausta käytetään esimerkiksi metsävaurioiden tunnistamiseen ja hakkuusuunnitelmien tuottamiseen. Puuvaroja voidaan arvioida vielä tarkemmin ilmasta käsin tehtävän hyperspektrikameramonitoroinnin ja laserkeilauksen avulla. Näillä menetelmillä voidaan automaattisesti tunnistaa puulajeja ja määriä sekä niiden terveydentilaa, jolloin metsänomistaja pystyy paremmin suunnittelemaan toimintaansa.  

”Metsäpiloteissa keskitytään metsädatan hallintaan, jakamiseen ja joukkoistettuun tuottamiseen liittyviin ratkaisuihin sekä metsävarojen inventointi- ja metsän hyvinvoinnin monitorointipalvelujen kehittämiseen metsänomistajille, toimijoille ja viranomaisille”, kertoo neljässä maassa tapahtuvien metsäpilottien koordinaattori Seppo Huurinainen MHG Systemsiltä. 

Niin sanotussa täsmämaataloudessa (precision agriculture) kerätään viljelyksiltä mittauksia pääasiallisesti paikallisilta sääasemilta ja maaperään sijoitetuilta antureilta sadon optimaalisen kasvun ja kehityksen varmistamiseksi. Maatalouskoneiden kylvö-, lannoitus- ja muita toimintoja voidaan jopa etäohjata mittaustiedon perusteella. Anturitietojen lisäksi käytetään laajasti satelliittikuvia sekä muita tietolähteitä, kuten maanmittaus- ja karttatietoja.

DataBion kalastuspiloteissa ei tähdätä kalasaaliiden kasvattamiseen nykyisestä vaan kalastuskustannusten pienentämiseen. Niissä paneudutaan erityisesti tonnikalanpyyntiin Espanjan ulkopuolella sekä Pohjois-Atlantin pienten, pelagisen vyöhykkeen lajien kalastukseen. Piloteissa kehitetään teknologioita kalastusalusten energiatehokkuuden ja ennakoivan huollon edistämiseksi.

DataBio-konsortioon kuuluu 48 osapuolta 17 maasta. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 16,2 miljoonaa euroa, josta VTT:n osuus on lähes 1,5 miljoonaa euroa. Suomesta hankkeessa ovat mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT:n lisäksi MHG Systems Oy metsäpilottien vetäjänä, Metsäkeskus ja Senop Oy. Muut kumppanimaat ovat Belgia, Tsekki, Saksa, Espanja, Norja, Puola, Italia, Kreikka, Israel, Alankomaat, Tanska, Sveitsi, Iso-Britannia, Viro, Ranska ja Romania. Kreikkalainen Intrasoft toimii hankkeen hallinnollisena koordinoijana. Hanke päättyy vuonna 2019.

DataBion sivut: https://www.databio.eu/

Lisätietoja:

VTT
Caj Södergård, tutkimusprofessori
Puh. 050 553 9356
caj.sodergard@vtt.fi

Göran Granholm, erikoistutkija
Puh. 050 566 5578
goran.granholm@vtt.fi

MHG Systems Oy
Seppo Huurinainen, CEO
Puh. 044 581 4950
seppo.huurinainen@mhgsystems.com


 

Lisätietoja VTT:stä:

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 6745
tiina.saario-kuikko@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen. Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa