Energia-ala kehitti yhteiset toimintatavat kyberuhkia vastaan

Kyberturvallisuusuhat ovat lisääntyneet voimakkaasti ja kohdistuvat enenevissä määrin myös energiateollisuuteen. Energia-alaan liittyvät riskit uhkaisivat toteutuessaan alan perustoimintoja, kuten energian tuotantoa, siirtoa ja jakelua ja edelleen koko yhteiskunnan toimintaa. VTT, Kyberturvallisuuskeskus, Huoltovarmuuskeskus ja energia-alan avaintoimijat määrittelivät yhteiset toimintatavat uhkien rajoittamiseksi ja kyberturvallisuuden parantamiseksi.

Energia-alan kyberturvallisuusriskit liittyvät muun muassa tietojen kalasteluun, teollisuusvakoiluun, palvelunestohyökkäyksiin ja liiketoimintaa estäviin kiristyshaittaohjelmistoihin. Myös järjestelmien ja laitteiden etäohjaus sekä heikosti suojatut järjestelmät ja IoT tuovat mukanaan riskejä. Vakavimmillaan kyberuhka voi tarkoittaa soluttautumista koko Suomen kriittiseen infrastruktuuriin.

VTT, Kyberturvallisuuskeskus, Huoltovarmuuskeskus ja energia-alan yritykset aloittivat vuonna 2017 yhteistyön kyberturvallisuuden parantamiseksi. Aluksi tavoitteena oli jakaa edelläkävijäyritysten osaamista alan toimijoiden kesken. Myöhemmin yhteistyö on painottunut keskeisimpien kehityskohteiden parantamiseen sekä kyberturvallisuustyön käynnistämiseen ja harjoitteluun yrityksissä.

Kansallisen infrastruktuurin häiriönsietokyky edellyttää, että energiayritykset omaksuvat kyberturvallisen toimintatavan osaksi päivittäistä työtään. Tämä tarkoittaa muun muassa kyberturvatietoisuuden lisäämistä, kehitystarpeiden tunnistamista, tietoturvan aktiivista seurantaa sekä kyberturvallisuuden painottamista kumppaneiden tai IoT-ympäristön valinnoissa.

– Myös kehittyneiden hyökkäysten onnistuminen heikentyy huomattavasti, jos kaikki yrityksen työntekijät ja kumppanit osaavat toimia tietoturvallisella tavalla. Tietoisuuden kehittämistä ja levittämistä on jatkettava, kunnes kaikki energia-alalla toimivat yritykset ymmärtävät kyberturvallisuuden merkityksen liiketoiminnalleen, sanoo johtava tutkija Pasi Ahonen VTT:ltä.

Energiasektorin kyberturvallisuus edellyttää myös verkostoitumista alan toimijoiden kesken.

– Hyvää kyberturvallisuuden vertaisverkostoa ei voi korvata millään. Sen kautta saa tietoa esimerkiksi akuuteista uhista ja niiden ratkaisuista. Kannustamme yrityksiä jakamaan kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään sekä järjestämään kyberharjoituksia, erityisesti oman kumppaniverkostonsa kanssa. Harjoitukset auttavat mm. tunnistamaan puutteita riskeihin varautumisessa tai tilannekuvan hahmottamisessa ja yritysten välisessä viestinnässä.

Kyberturvallisuusyhteistyö toteutettiin fokusoituina projekteina energia-alan avaintoimijoille. Kooste yhteistyön tuloksista on saatavilla verkossa: https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2019/T353.pdf

Lisätiedot:

VTT
Pasi Ahonen, johtava tutkija
pasi.ahonen@vtt.fi, +358 44 730 7152

Lisätietoja VTT:stä:

Pepita Wakkola, viestintäpäällikkö 
Puh. 050 360 7242, pepita.wakkola@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa.

VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious.


Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa