• news.cision.com/
  • VTT Info/
  • EU rahoittaa 19 miljoonalla eurolla VTT-vetoista eurooppalaista kvanttiteknologian kaupallistamishanketta

EU rahoittaa 19 miljoonalla eurolla VTT-vetoista eurooppalaista kvanttiteknologian kaupallistamishanketta

Report this content

Lehdistötiedote 21.12.2022

Eurooppa on edelläkävijä kvanttiteknologian kehittämisessä. Tämän aseman vahvistamiseksi Euroopan unioni rahoittaa 19 miljoonalla eurolla hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan nykyistä mikro-, nano- ja kvanttiteknologian infrastruktuuria. Näin pyritään vastaamaan yritysten kasvavaan tarpeeseen kvanttiteknologian pilottituotannolle. Hanketta johtaa VTT ja siinä on mukana 24 organisaatiota yhdeksästä Euroopan maasta.

Kvanttiteknologia on yksi EU:n tärkeimpiä kehityskohteita. Jotta eurooppalaiset yritykset voisivat kaupallistaa kvanttiteknologiaa tehokkaammin, ne tarvitsevat teknologia- ja tuotekehityksen tueksi valmistusympäristön, joka nopeuttaa markkinoille pääsyä. Nykyisten mikro-, nano- ja kvanttiteknologian infrastruktuurien kehittäminen Euroopassa edistää tätä tavoitetta. Rahoituksen saaneen Qu-Pilot -hankkeen tavoitteena on tarjota yrityksille suora polku kvanttiteknologian laitteistokomponenttien suunnitteluun, kehittämiseen ja validointiin pilottimittakaavassa. Tämä kiihdyttää tuotteiden kaupallistamista.

VTT:n johtamaan hankkeeseen kuuluu 24 organisaatiota. Mukana on sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioita että yrityksiä yhdeksästä maasta. Yritykset toimivat palveluiden koekäyttäjinä: näin varmistetaan, että infrastruktuurien kehitystoimenpiteet vastaavat yritysten tarpeisiin. Projektin aikana suunnitellaan myös lisää käyttötapauksia suuremman yritysjoukon kanssa.

“VTT:lle on etuoikeus johtaa näin merkittävää projektia, joka vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. Projekti on myös osoitus VTT:llä ja Suomessa vuosikymmenten ajan tehdystä kvanttiteknologian kehitystyöstä ja sen saavutuksista. Yhdessä rakennamme kvanttiteknologian eurooppalaista menestystarinaa”, sanoo VTT:n tutkimuspäällikkö Pekka Pursula.

Eurooppalainen kumppanuus ja rahoitus

Qu-Pilot on osa laajempaa kumppanuuden puitesopimusta (Framework Partnership agreement, FPA), jonka EU hyväksyi aikaisemmin tänä vuonna. Puitesopimus ohjaa ja asettaa viitekehykset Euroopan kvanttiteknologiaan liittyvän pilottituotantokapasiteetin kehittämiselle. FPA:n puitteissa on suunnitteilla useita erityisiä avustussopimuksia (specific grant agreement, SGA), joilla varsinaista työtä rahoitetaan viitekehyksen mukaisesti. QU-Pilot on ensimmäinen tällainen projekti, ja sille on myönnetty 19 miljoonan euron rahoitus. Tämä mahdollistaa konsortion työn eurooppalaisen kvanttiteknologian infrastruktuurin kehittämiseksi seuraavien kolmen ja puolen vuoden ajan. Tuloksista riippuen EU voi myöntää toisen vastaavan rahoituksen.

“Euroopan nykyisten infrastruktuurien kehittämiseen investoidaan nyt merkittävä määrä julkisia varoja. On tärkeää, että rahoitus käytetään eurooppalaisten yritysten ja yhteiskunnan hyödyksi. Edessämme on pitkä matka ja paljon työtä. Hanke käynnistyy maaliskuun alussa, ja mukana on jo yli kymmenen yritystä mahdollisina koekäyttäjinä. Toivomme, että projekti palvelee tulevaisuudessa vielä laajempaa yhteisöä. Kannustamme kaikkia kvanttiteknologian laitteistoja kehittäviä ja pilottituotannosta kiinnostuneita eurooppalaisia yrityksiä ottamaan yhteyttä ja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista”, sanoo VTT:n kvanttiohjelmasta vastaava päällikkö Himadri Majumdar, joka koordinoi QU-Pilot-aloitetta.

Konsortiossa on mukana 9 maata: Suomi, Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Itävalta, Italia, Espanja ja Tsekki. Organisaatioita on yhteensä 24, joista 11 on tutkimus- ja kehitysorganisaatioita, 11 teknologiayrityksiä ja 2 muita kuin teknologiayrityksiä.

Lisätiedot:

Pekka Pursula, tutkimuspäällikkö, VTT
pekka.pursula@vtt.fi, puh. +358 40 738 4986

Himadri Majumdar, kvanttiohjelmasta vastaava päällikkö, VTT
himadri.majumdar@vtt.fi, puh. +358 50 307 6156

Mediamateriaali:

Tutkija Micronovan puhdastilassa. Micronova sijaitsee Espoossa ja siellä on Pohjoismaiden suurin T&K-käytössä oleva puhdastila. Micronova on VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteiskäytössä.

Lisätietoja VTT:stä:

Kirsi Jaatinen, viestintäpäällikkö
Puh. 020 722 6757, kirsi.jaatinen@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: vttresearch.com/fi,  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa

Multimedia

Multimedia