IT- ja metsäyhtiöt aloittavat tiiviin yhteistyön – tehtaat innovaatioalustoiksi

Report this content

Joukko suomalaisia metsäyhtiöitä, digitaalisen sektorin yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia aloittaa VTT:n johdolla kaksivuotisen SEED-hankkeen, joka luo uudenlaista liiketoiminnan tarpeista lähtevää innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on kehittää yhdessä digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat kaikkien osallistujien kansainvälistä kilpailukykyä.

Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan erittäin korkeasta teknologian ja osaamisen tasosta. Jotta ala pääsee ottamaan seuraavan ison loikan kilpailukyvyssä ja tuottavuudessa, on punnittava uudenlaisia digitaalisia mahdollisuuksia kehittää toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä liiketoimintamalleja ja verkostoja. Mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä IT-yhtiöiden kanssa ja yhteisen kielen rakentamista toimijoiden välille.

”Haluamme auttaa metsäteollisuutta lunastamaan sen valtavan potentiaalin, joka suomalaisella IT-sektorilla on sille annettavana. Tuomme SEED-hankkeessa tarvitsijat ja tarjoajat saman pöydän ääreen innovoimaan digitaalisia konsepteja, joilla metsäteollisuus voi tehostaa toimintaansa niin tehtaan sisällä kuin tehtaiden välilläkin ja tehtaan elinkaaren yli. Tavoitteena on parantaa suomalaisten metsäfirmojen kilpailukykyä kansainvälisesti. Samalla IT-alan toimijat pääsevät kehittämään uusia tuotteita sekä avaamaan reittejä uudelle asiakastoimialalle ja kansainvälisille markkinoille”, sanoo SEED-ekosysteemistä vastaava päällikkö Jutta Nyblom VTT:ltä.

SEED-hankkeen kokonaisvolyymi on noin 7 miljoonaa euroa, ja sen päärahoittajana toimii Business Finland. UPM, Metsä Group ja Essity tarjoavat hankkeessa omia tehtaitaan innovaatioalustoiksi, joiden äärelle tutkimuslaitokset sekä IT-, teknologia- ja designyritykset kokoontuvat ratkaisemaan metsäyhtiöiden esittämiä haasteita. Osalla haasteiden ratkaisijoista on hankkeessa omia kehitysprojekteja, ja osa työskentelee ilman ulkopuolista rahoitusta. SEEDin käynnistysvaiheessa yrityksiä on mukana 20 kappaletta mukaan lukien iso joukko Suomen johtavia IT- ja designtoimijoita.

Innovaatioekosysteemi tähtää monivuotiseen yhteistyöhön

Metsäyhtiöt avaavat SEED-hankkeessa ovensa sovelluskehittäjille ja tutkimukselle. Osallistujien tavoitteena on selvittää yhdessä, millaisiin työtehtäviin tai prosesseihin digitalisaatio voisi tehtaissa purra ja miten. Sovelluskohteena voi olla esimerkiksi huollon ja kunnossapidon tehtävät tai työvuorojen ja tehtaiden välinen tiedonvaihto. Kuten modernissa innovaatiokehityksessä on tapana, tarkoituksena on saattaa ideoista syntyneet konseptit ja demot hyvinkin nopeasti käyttäjien kokeiltaviksi ja ratkaisut jatkossa markkinoille.

”SEED tarjoaa meille suurta potentiaalia. Digitalisaatio muuttaa tekemisen kulttuuria ja mahdollistaa uusia ratkaisuja työnteon ja samalla tuottavuuden kehittämiseksi. Keskiössä ovat ihmiset, hiljainen tieto, tiedon hyödyntäminen ja käyttöönotto”, sanoo kunnossapidon kehityspäällikkö Tero Junkkari UPM:stä.

”Digitalisaatio on olennainen tekijä Essityn kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tekoälyn ja analytiikan eri osa-alueita hyödyntävät digitaaliset sovellukset nostavat asiakkaan kokeman laadun, resurssien optimoinnin sekä työntekijöidemme prosessinhallinnan uudelle tasolle. SEED on erinomainen alusta hyödyntää suomalaista osaamista älykkään ja resurssitehokkaan tuotannon kehittämiseksi”, sanoo digitalisaatiojohtaja Olli Härkönen Essitystä.

”Olemme saaneet SEEDin kokoon joustavasti ja tehokkaasti, ja nyt odotamme innolla kokeilevaa konseptikehitystä tehtaiden tuottavuuden kasvattamiseksi. Kun yhdistämme tehtaan järjestelmät, internetin datan sekä asiantuntijoidemme osaamisen, luvassa on uusia ja vielä ennustamattomia mahdollisuuksia”, sanoo Metsä Groupin energiatehokkuuden kehityksestä vastaava johtaja ja SEEDin ohjausryhmän puheenjohtaja Pirita Mikkanen.

Nopean kehitystyön rinnalla partnerit syventävät yhteistyötä säännöllisissä tapaamisissa, joissa pohditaan koko joukon voimin muun muassa digitalisaation hyödyntämiseen liittyviä haasteita, kuten datan omistajuutta. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyön toimintatapoja eteenpäin, jotta liitto yritysten ja toimialojen välillä saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on luoda perusta, jonka pohjalta liitto voi jatkaa tehokkaana ja tuloksellisena innovaatioekosysteeminä ja laajentua uusien haasteiden äärelle.

VTT koordinoi innovaatioekosysteemihankkeita myös muilla toimialoilla ja pystyy näin puolueettomana toimijana jakamaan parhaita käytäntöjä hankkeiden välillä. SEED-hankkeeseen VTT tuo osaamisensa niin IT-sektorin, teollisuuden toimintamallien kuin liiketoiminnankin kehittämisestä.

Lisätietoja:

Jutta Nyblom, co-creation manager, VTT, puh. 040 538 8430

Pasi Valkokari, erikoistutkija, VTT, puh. 040 827 8919

Pirita Mikkanen, energiatehokkuuden kehityksestä vastaava johtaja, Metsä Group, puh. 050 339 7537

Tuomas Lehtinen, Senior Adviser, Business Finland, puh. 050 557 7695

Lisätietoja VTT:stä:

Liisa Hertz, viestintäpäällikkö 
Puh. 050 376 6613, liisa.hertz@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa.

VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious.


Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

Tilaa