Kuluttajien valinnat ohjaavat yrityksiä ekologisiin pakkausratkaisuihin

Pakkausala siirtyy uusiutuviin ja biohajoaviin materiaaleihin

Ympäristöystävälliset materiaalit ja ekologinen ajattelu valtaavat pakkausalaa nopeasti. Kehityksen moottorina on kuluttaja, jonka toiveita yritysten on myös pakkauskehityksessä seurattava pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa.

Pakkauksista on tullut yrityksille merkittävä kilpailutekijä, jolla ne pyrkivät erottumaan ja lähestymään kuluttajaa. Koska pakkaus vaikuttaa ostopäätökseen ja vääränlainen pakkaus voi johtaa jopa tuotteen hylkäämiseen, yrityksille on entistä tärkeämpää kehittää pakkauksia, jotka vastaavat kuluttajan tarpeita.

Kuluttajalähtöisyys näkyy pakkausalalla vahvana kestävän kehityksen trendinä. Ekologisuuteen ohjaavat paitsi kehittyvä lainsäädäntö myös kuluttajien lisääntynyt eettisyys. Kun VTT selvitti Tulevaisuuden elintarvikepakkaus -tutkimushankkeessa kuluttajien pakkauksiin kohdistamia toiveita ja odotuksia, kävi ilmi että ekologisuus on kuluttajilla yksi tärkeimmistä pakkausten arviointikriteereistä. Kuluttajat tarkoittavat ekologisuudella muun muassa kierrätettävää, pahvista tai niukkaa pakkausta ja edellyttävät sitä myös uusilta pakkausideoilta. Epäekologisuus on yksi pakkauksen torjumiseen johtaneista ominaisuuksista. Muita ovat huono käytettävyys, monimutkaisuus sekä epäilykset tuotteen laadusta ja luotettavuudesta.


Pakkausmateriaaleissa suuntana ovat erityisesti uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvat materiaalit. Esimerkiksi paperi ja kartonki lisäävät taas suosiotaan. Myös uusien biopohjaisten materiaalien, eli synteettisten, biopohjaisten polymeerien ja muokattujen luonnonpolymeerien, sekä biohajoavien muovien käyttö lisääntyy jatkossa. Kierrätettävyydeltään uusien biopohjaisten materiaalien on oltava yhtä hyviä tai jopa parempia, kuin nykyisten materiaalien. Esimerkiksi monikerrosmateriaalien, kuten kartongin, kierrätettävyyttä voidaan parantaa biopohjaisten barrier-ratkaisujen avulla. VTT:llä on myös lisätty kartongin käytettävyyttä kehittämällä siitä muokattavaa ja jopa läpikuultavaa.


Pakkausviestintä kohdentuu ja monipuolistuu

Yritykset hakevat kilpailuetua myös kehittämällä pakkausviestintää. Ekologisuuden lisäksi kuluttajia kiinnostaa pakkauksissa viestinnällisyys, eli se, että pakkaus välittää selkeän ja kuluttajaa puhuttelevan viestin. Erityisesti digitaalinen painotekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia pakkausviestinnälle.

Suurin osa pakkauksista painetaan tällä hetkellä perinteisillä painatusmenetelmillä. Digitaalisten painomenetelmien käyttö kuitenkin kasvaa, sillä niiden avulla yritysten on mahdollista reagoida perinteistä painamista sujuvammin kysynnän ja markkinoiden muutoksiin.

Digitaalinen painaminen mahdollistaa muun muassa aiempaa räätälöidymmän viestinnän ja kohdennetut, jopa henkilötasolle personoidut pakkaukset. Sen vahvuutena on myös mahdollisuus muuttuvan tiedon tulostukseen, josta erityisesti monikansalliset yhtiöt ovat kiinnostuneita. Niiden on pakkauksissaan huomioitava eri markkina-alueiden kielet, tuotetiedot ja pakkauskoot, mikä voi tarkoittaa satoja erilaisia pakkausversioita. Digitaalinen painaminen mahdollistaa pakkausten versioinnin sekä joustavan reagoinnin kysynnän vaihteluihin. Sen avulla yritysten on mahdollista siirtyä pakkausten varastotuotannosta tehokkaaseen ja kustannuksia säästävään tilaustuotantoon.

Lisätietoja:
Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja, VTT
Puh. 050 598 7516
tuomas.mustonen@vtt.fi

Elina Rusko
Erikoistutkija, VTT
Puh. 040 536 6249
elina.rusko@vtt.fi

Aimo Tiilikainen
Kuluttaja- ja markkinatutkimuspäällikkö, VTT Expert Services
Puh. 040 183 4933
aimo.tiilikainen@vtt.fi

Mediamateriaali: http://www.vtt.fi/news/2011/100511_pakkausala_siirtyy_uusiutuviin_ja_biohajoaviin_materiaaleihin.jsp

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa