• news.cision.com/
  • VTT Info/
  • KUTSU MEDIALLE VERKKOINFOON: Suomelle terveyttä ja kestävää kehitystä edistävä ruokatutkimuksen strategia

KUTSU MEDIALLE VERKKOINFOON: Suomelle terveyttä ja kestävää kehitystä edistävä ruokatutkimuksen strategia

Report this content

Aika: 17.3.2021 klo 9 - 10

Paikka: Teams

Maailmanlaajuisen ruokajärjestelmän ennennäkemättömät haasteet koskevat myös Suomea. Miten Suomi voi vaikuttaa maailman ruokajärjestelmään? Millaiseen ruokatuotantoon meillä pitäisi tähdätä? Miten tavoitteet saavutetaan?

Aika on kypsä Suomen ruokajärjestelmän muutokselle. Seitsemän johtavaa suomalaista tutkimusorganisaatiota - VTT, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ruokavirasto sekä Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot - on määrittänyt ruokatutkimukselle ja innovoinnille yhteisen suunnan, joka tähtää vuoteen 2035. Strategian tavoitteena on tehdä Suomesta keskeinen toimija terveelliseen ja kestävään ruokajärjestelmään siirtymisessä ja samalla luoda talouskasvun mahdollisuuksia.

Tervetuloa mediatapahtumaan, jossa julkaisemme strategian!

Tapahtuman avaa VTT:n tutkimusprofessori Nesli Sözer. Tutkimusprofessori Johanna Vilkki Luonnonvarakeskuksesta, professori Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta sekä professorit Marina Heinonen ja Mari Sandell Helsingin yliopistosta esittelevät strategian neljä pääteemaa. Tapahtuma on pääosin suomenkielinen.

Ilmoittautumiset Teams-tapahtumaan ja lisätiedot: VTT, Paula Bergqvist, paula.bergqvist@vtt.fi, puh. 050 5665160

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NhZWZiZDAtMzE0Yy00NzFiLWFlMTEtMGVhY2ZlN2VhNTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268d6b592-5008-43b5-9b04-23bec4e86cf7%22%2c%22Oid%22%3a%22671116cf-81f1-4226-883a-a5ed1bb454c2%22%7d

Lisätietoja VTT:stä:

Paula Bergqvist, viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 5161, paula.bergqvist@vtt.fi
www.vttresearch.com

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: www.vtt.fi,  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa