Kuunneltava malli tuulivoiman melunarviointiin

Tuulivoiman määrän kasvaessa sen aiheuttaman melun arviointi nousee yhä merkittävämmäksi tekijäksi voimaloiden sijoitusta pohdittaessa. VTT kehittää melun arviointiin uutta kuunneltavaa mallia, jolla sen vaikutuksia ja häiritsevyyttä voidaan arvioida. Mallia voidaan tulevaisuudessa soveltaa esimerkiksi arvioitaessa tuulivoimalalle sopivaa sijoituspaikkaa tai kokoa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kehittää melun arviointia varten kuunneltavaa tuulivoimamelun mallia. Melun vaikutusta arvioidaan tällä hetkellä meluselvityksen ja melukartoituksen avulla. Kuunneltava malli täydentää nykyisiä menetelmiä erityisesti melun kokemusta arvioitaessa.

On hyödyllistä pystyä numero- ja karttatiedon lisäksi tuottamaan kuunneltavaa ääntä. Tuotettu ääni voidaan antaa asiantuntijaryhmien arvioitavaksi ja sitä voidaan arvioida myös tieteellisillä kuuntelutesteillä.

Tavoitteena on mahdollisuus käyttää mallia jo tuulivoimalan suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi arvioitaessa tuulivoimalan sopivaa sijoituspaikkaa ja kokoa tai selvitettäessä roottorin pyörimisnopeuden vaikutuksia meluun. Kun mallin muuttujia säädetään, muuttuu myös kuultava ääni reaaliaikaisesti. Tällaisia säädettäviä muuttujia voivat olla esimerkiksi etäisyys tuulivoimalasta ja roottorin pyörimisnopeus.

Äänimallit voidaan kytkeä myös virtuaalitodellisuusympäristöihin, jolloin tarvittaessa arvioida yhtäaikaisesti kuulo- ja näköhavainnon merkitystä sille, miten melu koetaan.

VTT rakentaa myös tuulivoimaloiden melun arviointiin liittyvää häiritsevyysmittaristoa, jolla tuulivoimamelun häiritsevyyttä voidaan arvioida paljon nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tarkemmin. Mittaristoon voidaan kytkeä kuunneltavien mallien tieteelliset kuuntelutestit.

Hanke on osa kaksivuotista, Vaasan yliopiston vetämää Windsome-hanketta, jossa tutkitaan ja mallinnetaan tuuliturbiinien meluominaisuuksia, ja kehitetään mittaus- ja mallinnusmenetelmiä. Hankkeessa painotetaan erityisesti suomalaisia olosuhteita ja arvioidaan tuulivoimamelun kokemista.

Lisätiedot:

VTT, erikoistutkija Marko Antila, puh. 040 527 5343, Marko.Antila@vtt.fi

VTT, tutkimusalueen päällikkö Johannes Hyrynen, puh. 040 833 6364, johannes.hyrynen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Milka Lahnalammi-Vesivalo
Viestintäpäällikkö
puh. 040 545 7828
milka.lahnalammi-vesivalo@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa