LEHDISTÖTIEDOTE: Havupuiden kuoren tanniinista kehitetään vaihtoehto liimojen myrkyllisille fenoliyhdisteille

Suomalaisten havupuiden kuoret sisältävät merkittäviä määriä vesiliukoisia tanniini-polyfenoleja, joita voidaan hyödyntää uusiutuvina vaihtoehtoina liimoissa yleisesti käytetyille fossiilisille ja myrkyllisille fenoliyhdisteille. Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) kehittävät SusBinders-projektissa polyfenolien uuttoprosessille teollista tuotantomenetelmää.

Havupuiden kuoria syntyy Suomen metsäteollisuuden sivuvirtana noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tällä hetkellä kuoret poltetaan suurimmaksi osaksi sellaisenaan sahoilla tai sellutehtailla prosessien käyttöenergiaksi. Kuoren tehokkaammalla hyödyntämisellä saataisiin lisäarvoa Suomen metsäbiomassasta ja luotaisiin uutta liiketoimintaa.

Nykyisin tanniineja tuotetaan vesipohjaisilla uuttoprosesseilla trooppisista puista kuten akasiasta. Tanniinien suurin käyttökohde on nahan värjäys. Tanniinit soveltuvat myös liimasovelluksiin, mutta käyttö on suhteellisen vähäistä. Markkinapotentiaali on kuitenkin valtava, sillä fenolipohjaisten liimahartsien maailmanlaajuinen markkinakoko on noin 4 miljoonaa tonnia vuodessa ja arvo 10 miljardia euroa. Fenolisia liimahartseja käytetään pääasiassa vanerien ja laminaattien valmistuksessa sideaineena.

SusBinders-projektissa optimoidaan uuttoprosessia, jolla polyfenoliset arvokomponentit erotetaan kuoresta. Lisäksi tutkitaan, miten komponentit soveltuvat erilaisiin liimasovelluksiin. Luke keskittyy uuttoprosessin optimointiin ja tuotannon mittakaavan nostamiseen. Xamk kehittää jatkuvatoimista uuttoprosessia sekä valmistaa ja testaa tanniinipohjaisilla liimoilla liimatut puupaneelit. VTT koordinoi projektia sekä kehittää tanniiniuutteiden puhdistusta sekä vastaa liimojen ja hartsien formuloinnista. VTT arvioi myös prosessien ja tuotteiden teknillis-taloudellista soveltuvuutta ja hiilijalanjälkeä.

Projektia rahoittavat Business Finland, tutkimuspartnerit sekä yksitoista yritystä arvoketjun eri osa-alueilta. Projektin kokonaisbudjetti on 728 000 euroa. Kesäkuussa 2017 käynnistynyt projekti päättyy 31.5.2020.

Mediamateriaali verkossa

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Erikoistutkija Sami Alakurtti, projektin koordinaattori
sami.alakurtti@vtt.fi, puh. 040 351 4964

Lisätietoja VTT:stä:

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 5161
paula.bergqvist@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen. Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa