• news.cision.com/
 • VTT Info/
 • LEHDISTÖTIEDOTE: VTT käynnistää viisi kestävää teollista kasvua tukevaa tutkimusinvestointia ja edistää kansallista aloitetta

LEHDISTÖTIEDOTE: VTT käynnistää viisi kestävää teollista kasvua tukevaa tutkimusinvestointia ja edistää kansallista aloitetta

Report this content

VTT käynnistää seuraaville kolmelle vuodelle viisi uutta tutkimusinvestointia, jotka edistävät vihreää siirtymää, resurssiviisautta ja huoltovarmuutta sekä samalla kiihdyttävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä. Lisäksi VTT edistää kansallista aloitetta mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian pilotointiympäristön rakentamiseksi.

Suomen talous kääntyy kasvuun tieteellisillä läpimurroilla ja uusilla innovaatioilla. Tähän tarvitaan tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä, jota VTT lujittaa investoinneillaan. Seuraavalla hallituskaudella on varmistettava riittävät investoinnit innovointiin ja osaamiseen suomalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi.  

“VTT:n roolina on ottaa rohkeita tulevaisuuteen tähtääviä askelia ja auttaa niiden avulla yrityksiä uudistumaan ja luomaan edellytyksiä vihreään siirtymään. Kaikissa investointikohteissa on mukana sellaista VTT:n ja tutkimuskumppanien osaamista, joka tekee niistä ainutlaatuisia. Näissä alueissa näemme mahdollisuuden saavuttaa seuraavaksi teollinen skaala ja sitä kautta luoda uutta liiketoimintaa Suomeen”, toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. ”VTT:n kaltaisen organisaation tehtävä on hankalinakin aikoina investoida tulevaisuuteen ja luoda ituja suomalaisen ja eurooppalaisen teollisuuden kasvulle vihreää siirtymää ja resurssiviisautta varten”, hän jatkaa.

VTT auttaa elinkeinoelämää tutkimuksella, joka uudistaa liiketoimintaa ja aikanaan skaalautuu yritysten teolliseksi toiminnaksi. Julkishallinto ja yritykset tukevat omalla rahoituksellaan tutkimus- ja kehitystyötä.

”Useat kotimaiset ja kansainväliset yritykset ovat jo lupautuneet kumppaneiksi investointikohteisiin liittyviin tutkimusteemoihin. Tavoitteena on, että nämä panostukset kiihdyttävät teollisuuden uudistumista yrityksissä ja houkuttelevat lisäinvestointeja suoraan yrityksiin”, Antti Vasara sanoo.

VTT:n investointiohjelman kohteet 2023–2025 ja kansallinen aloite:

 • Lämpöä puhtaasti ja vakaasti kaupunkeihin – kotimainen kaukolämpöreaktori pystyyn 2030
  VTT:n tavoitteena on rakentaa Suomeen kotimaisten toimijoiden kanssa ensimmäinen kaukolämpöreaktori. VTT investoi kehittämänsä ydinenergiakonseptin (LDR-50) seuraavan vaiheen kehitystyöhön viisi miljoonaa euroa ja moninkertaistaa tutkimustiimin koon seuraavan kahden vuoden aikana. Samalla VTT ja yritykset vauhdittavat yhdessä konseptin kaupallistamista ja luovat Suomeen ydinenergiaratkaisuihin keskittyvää valmistavan teollisuuden alaa. SMR-investoinnissa VTT:n tutkimustoiminta kohdistuu kaukolämpötuotantoon, kun muualla kehitetään pääasiassa sähkön tuotantoa tai sähkön ja lämmön yhteistuotantoa.

   
 • Uudella pilotointialustalla ratkaisuja muovien ja tekstiilien kierrätyshaasteeseen
  VTT rakentaa Espoossa sijaitsevaan VTT Bioruukki -pilotointikeskukseen tutkimus- ja pilotointialustan, joka mahdollistaa vaikeasti kierrätettävien, muovia sisältävien yhdistelmämateriaalien ja tekstiilien kierrätysmenetelmien kehittämisen. Investoinnin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä, edistää kiertotaloutta ja vähentää riippuvuutta tuontimateriaaleista.

   
 • Vastuullisten kuitutuotteiden pilotointiympäristö vähentämään merkittävästi metsäteollisuuden energian- ja vedenkulutusta ja mahdollistamaan uudet tuoteinnovaatiot
  VTT rakentaa Jyväskylään kansainvälisesti ainutlaatuisen pilotointiympäristön, jonka avulla vauhditetaan metsäteollisuuden uudistumista, parannetaan nykyisten tuotteiden resurssitehokkuutta sekä mahdollistetaan uusien innovatiivisten kuitupohjaisten tuotteiden valmistus. Tavoitteena on kehittää uusia energiatehokkaita valmistusprosesseja, joiden vesi- ja energiaintensiivisyys on merkittävästi pienempi kuin nykyisten menetelmien.

   
 • Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta: uusia materiaaleja luonnon keinoin 10 kertaa nopeammin
  Investoinnissa rakennetaan digitaalinen alusta ja menetelmiä biosynteettisten materiaalien systemaattiselle kehittämiselle ja optimoinnille. Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta hyödyntää dataa, tekoälyä, biotekniikkaa ja synteettistä biologiaa. Tämä mahdollistaa yrityksille teollisessa tuotannossa käytettävien fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen uusiutuvilla raaka-aineilla sekä täysin uusien, ominaisuuksiltaan ylivoimaisten, älykkäiden ja erilaisiin olosuhteisiin reagoivien materiaalien kehittämisen jopa kymmenen kertaa nykyistä nopeammin.

   
 • Lääkinnällisten laitteiden pilotointiympäristö
  Investoinnin avulla kehitetään pilotointiympäristö, joka mahdollistaa uusien innovatiivisten fotoniikkaan pohjautuvien lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen ja prototyyppivalmistuksen VTT:n Oulun toimipisteessä. Näin tuotteet saadaan jopa kolmasosan nopeammin markkinoille ja terveydenhuollon hyödynnettäväksi. Fotoniikkaan pohjautuvat teknologiavetoiset läpimurrot ja uudet lääkinnälliset laitteet mahdollistavat monipuolisemman ja joustavamman terveydentilan jatkuvan mittaamisen ja huomioivat myös käyttömukavuuden. Saatava tieto mahdollistaa yksilöllisemmän hoidon ja terveydenhoidon resurssien paremman kohdentamisen tukien terveydenhuollon uudistumista ennakoivaan ja resurssitehokkaaseen suuntaan.    
 • Aloite pilotointiympäristön rakentamisesta: Suomesta mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian johtava TKI-keskittymä
  Espoon Otaniemeen halutaan rakentaa ainutlaatuinen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian esikaupalliseen kehitykseen painottuva pilotointiympäristö. VTT:n kanssa aloitetta edistämässä ovat Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto ja Teknologiateollisuus ry:n puolijohdetoimialaryhmän yritysjäsenet. Toteutuessaan uusi pilotointiympäristö laajentaisi nykyistä Otaniemessä sijaitsevaa maailmanluokan tutkimusinfrastruktuuria ja edistäisi Suomen asemaa yhtenä EU:n tärkeimmistä mikroelektroniikka- ja kvanttiteknologiakeskittymistä. Kehitysympäristön tarkoituksena on lisätä alan TKI-toimintaa Suomessa, kasvattaa tuote- ja palveluvientiä ja houkutella kansainvälisiä osaajia, yrityksiä ja investointeja. Kyse on myös osaamisen huoltovarmuudesta: osana EU:ta tavoittelemme strategista autonomiaa kriittisissä teknologioissa. Investointi edellyttää vielä kansallisen päätöksen tekemistä.

Valituissa kohteissa VTT on edennyt vaiheeseen, jossa tarvitaan uutta infrastruktuuria ja osaamista tutkimusten edistämiseksi yritysten käyttöön. Monimateriaalien sisältämien polymeerien kierrätys, synteettisen biologian materiaalien suunnittelu ja vedetön, energiaa säästävä paperikone ovat lähimpänä vaihetta, jossa kehittäminen etenee yhteistyössä yritysten kanssa. VTT:n Oulun yksikössä on kehitetty laajasti langatonta, puettavaa teknologiaa ja siihen pohjautuvien lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys ja prototyyppivalmistus yritysten kanssa edellyttää laiteympäristön kehittämistä. Mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian pilot-investoinnissa on kyse kymmenien miljoonien investoinnista, johon tarvitaan muitakin julkisia ja yrityksiä rahoituslähteitä.

VTT maksaa investoinnit yritysten toimeksiannoista viime vuosina kertyneistä voittovaroistaan. Valtion erityistehtävää toteuttavana osakeyhtiönä VTT ei maksa osinkoa omistajalleen, vaan investoi voittovarojaan osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen ja laitteistoinvestointeihin. Kumulatiivinen voitto vuodesta 2015 lähtien, jolloin VTT:stä tuli osakeyhtiö, on 28 miljoonaa euroa. VTT on nyt tehnyt päätöksen sijoittaa tästä summasta seuraavien kolmen vuoden aikana 15 miljoonaa euroa viiteen edellä mainituista investointikohteista. Aloite mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian pilotointiympäristön edistämisestä etenee yhteistyössä Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston ja Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialan yritysryhmän kanssa. Investoinnit ovat luonteeltaan siemenrahoitusta.

Tutustu VTT:n tutkimusinvestoinneista kertovaan julkaisuun

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Tua Huomo, liiketoiminta-alueen johtaja, tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit
puh. 040 5644146, tua.huomo@vtt.fi

Jussi Manninen, liiketoiminta-alueen johtaja, hiilineutraalit ratkaisut
puh. 050 4652346, jussi.manninen@vtt.fi

Erja Turunen, liiketoiminta-alueen johtaja, digitaaliset teknologiat
puh. 050 3809671, erja.turunen@vtt.fi


Antti Vasaran haastattelupyynnöt: Leena Rantasalo, viestintätiimin vetäjä
leena.rantasalo@vtt.fi, puh. 050 3007980  

MEDIAMATERIAALI: Kuvia VTT:ltä sivun lopussa.  

Lisätietoja VTT:stä:

Paula Bergqvist, viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 5161, paula.bergqvist@vtt.fi
www.vttresearch.com

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: vttresearch.com/fi,  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa