LEHDISTÖTIEDOTE: VTT kokosi tiedot tärkeimpien Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksista

Teknologian tutkimuskeskus VTT julkaisi yhteenvedon puun, turpeen, kivihiilen, peltobiomassojen, eläinperäisten tähteiden, kierrätyspolttoaineiden, lietteiden, maakaasun, biokaasun sekä mineraali- ja bioöljyjen keskeisistä ominaisuuksista. Yhteenvetoa voivat hyödyntää erityisesti voimalaitokset, polttoaineiden tuottajat, laitevalmistajat sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Julkaisu esittelee polttoaineiden tärkeimmät ominaisuudet, joita ovat lämpöarvo, polttoaineen kemiallinen koostumus (elementaarianalyysi), kosteus, tuhkapitoisuus, tuhkan koostumus ja sulamiskäyttäytyminen, tiheys, jauhautuvuus, viskositeetti sekä muut käsittelytekniset ominaisuudet.

Julkaisussa annetaan ohjeet kiinteiden biopolttoaineiden näytteenottoon sekä kuvaillaan tärkeimmät polttoaineiden laadun analysointimenetelmät ja niissä käytettävät standardit. Lopuksi vertaillaan polttoaineiden ominaisuuksia sekä kuvataan niiden vaikutuksia polttoon ja kaasutukseen.

Liikennepolttoaineita ei käsitellä julkaisussa ja teollisuuden prosessikaasut vain hyvin lyhyesti. Kotimaisten polttoaineiden osalta kuvataan myös polttoaineiden tuotantotekniikkaa ja potentiaaleja.

Julkaisun sisältämät tiedot perustuvat tutkimuslaitosten ja yritysten kirjallisiin lähteisiin sekä VTT:n analyysilaboratorioiden määrityksiin.

VTT Technology -sarjan julkaisu verkossa:
Alakangas, E., Hurskainen, M., Laatikainen-Luntama, J. & Korhonen, J. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia, VTT Technology 258, 229 s.+ liitteitä 35 s. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T258.pdf

MEDIAMATERIAALI:

Lisätietoja

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Johtava tutkija Eija Alakangas
eija.alakangas@vtt.fi, puh. 040 054245

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn, YouTube ja Twitter @VTTFinland.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia